(+84) 463.28.7979

Cách xoá thư mục Windows.old trên Windows 7


Nếu bạn thực hiện việc cài đặt Windows 7 từ một bản Windows Vista hoặc cài đặt tùy chỉnh của Windows 7, bạn có thể thấy rằng thư mục Windows cũ của bạn đã được đổi tên thành Windows.old. Điều này được thực hiện để bạn có thể sao chép các tập tin cài đặt cũ của bạn, bạn nên cần đến chúng.

Một khi bạn tự tin rằng bạn không cần thư mục này nữa thì bạn có thể gỡ bỏ nó để giải phóng không gian ổ đĩa. Để làm điều này, chạy công cụ “Disk Cleanup” từ trình đơn bắt đầu.

Disk-cleanup

Sau đó ứng dụng sẽ mất một vài phút để quét máy tính của bạn cho các mục để loại bỏ. Để cụ thể loại bỏ Windows.old, bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng ô Previous Windows installation(s)” được lựa chọn.

Bây giờ bạn click OK và xác nhận rằng bạn sẽ xoá file và toàn bộ file dữ liệu của Windows cũ của bạn sẽ được xoá khỏi hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>