(+84) 463.28.7979

Cách xóa thư mục Windows.old trong Windows 8


Windows 8 Release Preview (RP) đã có sẵn để tải về trong gần 1 tháng nay. Windows 8 RP hỗ trợ việc nâng cấp Windows từ phiên bản trước của Windows cũng như Developer Preview (DP) và Consumer Preview (CP) của Windows 8.

Trong khi nó có thể nâng cấp từ Windows 7 lên Windows 8 mà không mất các tập tin, chương trình, và các cài đặt, người dùng không thể giữ cho các chương trình và các thiết lập khi nâng cấp từ Developer Preview và Consumer Preview lên phiên bản mới nhất bây giờ. Tất cả các file sẽ được di chuyển sang một thư mục riêng biệt trong quá trình hoạt động.

Delete-Windows.old-Folder-In-Windows-8

Nếu bạn đã nâng cấp từ Developer Preview hoặc Consumer Preview và không định dạng lại phân vùng trong quá trình nâng cấp, bạn sẽ thấy một thư mục có tên Windows.old trong thư mục gốc của ổ đĩa cài đặt Windows. Như là thư mục có chứa các tập tin và các thư mục từ bản Windows cài đặt trước đó của bạn, bạn có thể muốn để xóa thư mục này để tăng không gian trống cho ổ đĩa.

Thư mục Windows.old có chứa các tập tin, tài liệu và các tập tin chương trình từ bản Windows cài đặt trước đó của bạn và đã được chuyển vào thư mục này trong quá trình nâng cấp. Chúng tôi đề nghị bạn mở thư mục Windows.old và sao lưu bất kỳ tập tin cần thiết trước khi bạn xóa hoàn toàn thư mục này.

Thực hiện theo các cho các bước sau đây để xóa thư mục Windows.old trong Windows 8:

Bước 1: Click chuột phải vào ổ đĩa và click hoặc chạm vào Properties

Delete-Windows.old-Folder-In-Windows-8

Bước 2: ở thẻ General, click hoặc chạm vào Disk Cleanup.

Delete-Windows.old-Folder-In-Windows-8

Bước 3: Tiếp theo click vào Clean up System file và click Yes nếu bạn được nhắc UAC.

Delete-Windows.old-Folder-In-Windows-8

Bước 4: Khi bạn nhìn thấy các tập tin đã được quét và bạn chọn vào Previous Windows installation(s) và click Ok sau đó nhấn vào Apply để hoàn thành xoá thư mục Windows.old.

Delete-Windows.old-Folder-In-Windows-8

Enjoy!

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>