(+84) 463.28.7979

Cài đặt ứng dụng Silverlight cho Linux


Dù thích hay ghét thì hầu hết mọi người đều biết tới Flash của Adobe, tương đương với đó của Microsoft thì là Silverlight, tuy nhiên ít được biết đến hơn. Với Silverlight bạn có thể xem video và tạo ra các ảnh động, các nhà lập trình thì có thể sử dụng nó để tạo ra các widget cho Windows.

Tuy nhiên, Microsoft Silverlight lại không hoạt động trên Linux. Để giải quyết vấn đề này, nhóm thực hiện dự án Mono đã tạo ra Moonlight – ứng dụng mã nguồn mở của Silverlight. Điều này cho phép bạn truy cập vào trang của Silverlight mà không cần phải cài đặt thêm hệ điều hành thứ 2.

Cách cài đặt ứng dụng Moonlight.

Như một gói phần mềm:


Nếu bạn đang chạy một bản phân phối đã có sẵn gói Moonlight, ví dụ như Ubuntu Lucid Lynx, và bạn có thể cài đặt nó thông qua Ubuntu Software Center hoặc sử dụng dòng lệnh sau:

sudo apt-get install moonlight-plugin-core moonlight-plugin-mozilla

Dòng lệnh này sẽ cài đặt plugin Moonlight cho Firefox cùng với các thành phần cốt lõi.

Như một Plugin:

Nếu bản Linux bạn đang sử dụng không có gói phần mềm Moonlight, bạn có thể cài đặt thủ công như là một plugin cho trình duyệt. Trang chủ download của Moonlight sẽ cung cấp một liên kết cho việc cài đặt plugin trên linux. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên lựa chọn kiểu CPU đang sử dụng.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *