(+84) 463.28.7979

Cài đặt Active Directory trên Windows server 2008


Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn cài đặt mới một Active Directory trên Windows server 2008 bằng cách sử dụng giao diện đồ hoạ. Để thực hiện quá trình này, bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống như là administrator.

1. Click Start >> Administrator tools >> Server manager >> Roles >> Add Roles.

active_directory_1

Hình 1.

2. Cửa sổ cài đặt các vai trò của server sẽ xuất hiện, click vào ô Active Directory Domain services (hình 2) và sau đó click Next.

active_directory_2

Hình 2.

3. Nếu cần thiết, bạn có thể xem lại thông tin trên trang “Active Directory Domain Services (hình 3) và sau đó click Next

active_directory_3

Hình 3.

4. Trên cửa sổ của trang “Confirm Installation Selections (hình 4), click Install. Quá trình cài đặt sẽ mất vài phút (hình 5).

active_directory_4

Hình 4.

active_directory_5

Hình 5.

5. Hình 6 hiển thị kết quả cài đặt và cho phép bạn tuỳ chọn cài đặt AD với dòng lệnh dcpromo.exe. Click Next.

active_directory_6

Hình 6.

6. Trên cửa sổ “Installation results” (hình 6), click Close và click vào Active Directory Domain Service Installation Wizard (dcpromo.exe) (hình 7). Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt qua Start >> Run >> dcpromo.exe và click Ok (hình 8), click Next. Bạn có thể lựa chọn “Use advanced mode installation” để lựa chọn thêm các lựa chọn cài đặt.

active_directory_7

Hình 7.

active_directory_8

Hình 8.

7. Trên trang “Operation System compatibility” (hình 9), bạn có thể xem lại về thiết lập bảo mật mặc định của Windows server 2008 DC và click Next.

active_directory_9

Hình 9.

8. Ở cửa sổ “Choose a deployment configuration” (hình 10), chọn “Create a new domain in a new forest” và sau đó click Next.

active_directory_10

Hình 10.

9. Trên cửa sổ “Name the forest root domain” (hình 11), bạn gõ vào tên của domain bạn muốn cài đặt và sau đó click Next.

active_directory_11

Hình 11.

10. Ở trang “Set forest functional level” (hình 12), chọn chức năng level của domain cho phù hợp với chức năng của Domain trong công ty bạn và ở đây chúng tôi để mặc định click Next.

active_directory_12

Hình 12: thiết lập chức năng cho forest.

11. Ở cửa sổ “Set domain function level” (hình 13), ở đây bạn cũng để mặc định và click Next

active_directory_13

Hình 13.

12. Trên trang “Additional domain controller option” (hình 14), DNS server sẽ được lựa chọn mặc định do vậy cấu trúc DNS của bạn sẽ được tạo trong quá trình cài đặt AD DS. Nếu bạn có kế hoạch để sử dụng Active Directory kết hợp với DNS, click Next. Nếu bạn đã có DNS và bạn không muốn DC này cài đặt DNS, bỏ dấu chọn ở ô DNS server và sau đó click Next.

active_directory_14

Hình 14. Thêm tuỳ chọn cho DC.

13. Ở cửa sổ “Static IP assignment” (hình 15), máy tính sẽ khuyến cáo bạn sử dụng địa chỉ IP tự động nhưng bạn cần phải chọn “No, I will assign static IP address to all physical network adapters”.

active_directory_15

Hình 15.

14. Bạn sẽ gặp một cảnh báo về DNS, click Next (hình 16).

active_directory_16

Hình 16.

15. Trên trang “Location for database, Log files, and SYSVOL” (hình 17), bạn có thể nhập hoặc duyệt tới ổ đĩa bạn muốn lưu giữ file database của AD DS, file log, và thư mục SYSVOL. Để với thiết lập mặc định và click Next.

active_directory_17

Hình 17. Vị trí lưu trữ file database.

16. Tại cửa số “Directory Services Restore mode administrator password” (hình 18), bạn nhập mật khẩu mới, xác nhận và click Next. Đây là mật khẩu sẽ được sử dụng khi bạn sử dụng chức năng “Directory service Restore mode”. Mật khẩu này được khuyến cáo là không nên sử dụng trùng với mật khẩu của Domain administrator.

active_directory_18

Hình 18.

17. Ở cửa sổ trang “Summary” bạn có thể xem lại các thông tin bạn đã cấu hình và ở đây bạn có thể xuất các thông tin này ra file text để sau này bạn có thể sử dụng cài đặt AD DS với chức năng tự động. Muốn xuất ra file text bạn click vào nút “Export setting..”. Click Next để cài đặt AD DS.

active_directory_19

Hình 19.

18. Bạn có thể lựa chọn không khởi động lại server sau khi quá trình cài đặt hoàn thành và quá trình cài đặt này sẽ diễn ra trong vài phút.

active_directory_20

Hình 20.

19. Ở trang “Completion” bạn sẽ được nhìn thấy các thông tin cho biết quá trình cài đặt AD DS thành công và kết thúc, click Finish và server của bạn sẽ khỏi động lại để hoàn thành quá trình cài đặt AD DS.

active_directory_21

Hình 21.

Với một vài hướng dẫn nhỏ ở trên hy vọng có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình cài đặt Active directory.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *