(+84) 463.28.7979

Cài đặt ASP.NET 1.1 với IIS7 trên Vista và Windows 2008


Bạn có thể sử dụng Web Platform Installer (Web PI) để dễ dàng cài đặt IIS, và các ứng dụng chạy trên IIS. Các PI web là một công cụ nhẹ, miễn phí cho phép bạn cài đặt IIS và công nghệ liên quan như ASP.NET, SQL Server Express, Visual Web Developer, ứng dụng web phổ biến khác và nhiều hơn nữa.

Vì PI web tham chiếu và liên kết với các phiên bản mới nhất của Nền tảng dịch vụ web có sẵn, chỉ với một nhấp chuột đơn giản, bạn có thể tải về và cài đặt bất cứ công cụ mới hoặc cập nhật.

Bạn cũng có thể cài đặt ASP.NET 2,0 (3,0 và 3,5) bằng cách sử dụng giao diện người dùng Windows Vista và Windows 2008 – chỉ cần cài đặt các thành phần ASP.NET nằm dưới IIS->Word Wide Web Services->Application Development Features. Bạn có thể tìm thấy tập hợp các thành phần trong Windows 2008 bằng cách click vào Start và click Server Manager. Mở rộng TreeView trong Server Manager và nhấp vào Manage Roles, sau đó Web Server (IIS). Ở khung nhìn bên tay phải cho một lựa chọn là Add Role Services. Nếu bạn đang trên Windows Vista, nhấn Start, chọn Control Panel, bấm vào Programs, và sau đó Windows Features. Hãy tìm những cây sau đây của tính năng theo Internet Information Services (IIS):

IIS7

Hình 1.

ASP.NET 1,1 không được bao gồm trong Windows Vista hoặc Windows 2008 và phải được tải về và cài đặt bằng tay. Bài viết này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để có thể cài đặt được nó.

1. Cài đặt “IIS Metabase Compatibility”

IIS7 “Metabase Compatibility” là thành phần yêu cầu để cài đặt thành công ASP.NET 1.1.
Để cài đặt nó trên Windows Server 2008, click vào Start >> Server Manager. Mở rộng Tree View bên tay trái trong Server Manager và click vào Manager Roles sau đó click vào Web Server (IIS). Trong ô bên tay phải lựa bạn lựa chọn vào tùy chọn Add Role Services. Điều này sẽ chuyển đến thuật sĩ, nơi bạn có thể cài đặt “IIS Metadase Compatibility”.

IIS7

Hình 2.

Nếu bạn đang ở Windows Vista, nhấn Start, chọn Control Panel, bấm vào Program, và sau đó chọn Windows Features. Tìm Internet Information Services (IIS) và cài đặt “IIS Metabase Compatibility”.

2. Cài đặt .NET Framework v1.1 và .NET Framework v1.1 SP1

Cài đặt Framework v1.1, SP1, và ASP.NETs và cập nhật lên SP1:

• .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package
• .NET Framework Version 1.1 Service Pack 1
• ASP.NET Security Update for .NET Framework 1.1 SP1

Khi bạn cài đặt .NET Framework 1.1 và SP1 của .NET Framework 1.1 bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ sau. Click vào Run Program.

IIS7_3

Hình 3.

Chú ý: Nếu bạn không cài đặt Framework v1.1 SP1, bạn có thể gặp lỗi Data Execution Prevention với thông điệp như “IIS Worker Process has stopped working”. Đây là dự kiến. Cài đặt. NET Framework v1.1 SP1 sẽ sửa lỗi này.

IIS7_4

Hình 4.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *