(+84) 463.28.7979

Cài đặt cạc mạng Loopback trong Windows 7


Cạc mạng Loopback của Microsoft là một công cụ thử nghiệm cho môi trường mạng ảo, nơi truy cập mạng không có sẵn. Bạn có thể liên kết mạng lưới client, giao thức và các cấu hình mạng khác cho cạc Loopback và bạn cũng có thể cài đặt trình điều khiển cạc mạng hoặc giữ lại cạc mạng trong khi đó nó giữ lại các thông tin cấu hình. Bạn cũng có thể cài đặt một bộ chuyển đổi Loopback trong quá trình cài đặt không giám sát.

1. Click Start menu –> Search for cmd, chuột phải và chọn “Run as administrator“.

2. Từ dấu nhắc dòng lệnh, chạy hdwwiz.exe. Cửa sổ cài đặt phần cứng mới sẽ xuất hiện. “Add Harewre Wizard”.

Hình 1: Add hareware wizard.

3. Lựa chọn tuỳ chọn “Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)” sau đó click next.

Hình 2.

4. Chọn Network Adapterrs và click Next.

Hình 3.

5. Phía dưới ô Manufacturers, bạn lựa chọn Microsoft và sau đó chọn “Microsoft LoopBack Adapter” sau đó click Next. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu, click Finish khi quá trình cài đặt hoàn thành.

Hình 4.

Hình 5.

Hình 6.

Để chắc chắn rằng, cạc mạng loopback đã được cài đặt đúng. Click vào Computer chọn Propertiest –> click Device manager và mở rổng thẻ Network Adpter và bạn có thể nhìn thấy cạc mạng này.

Hình 7.

Chúc bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *