(+84) 463.28.7979

Cài đặt công cụ Backup và Recovery trong Windows server 2008


Để truy cập công cụ backup và Recovery của Windows Server 2008 trước hết bạn phải cài Windows Server backup, Command line tools và Windows PowerShell và các công cụ này đều có sẵn trong phần Add Feature Wizard trong Server manager.

Click Start >> Server Manager (hình 1).
Backup and recovery

Hình 1.

Trong ô pane bên trái bạn Click vào Features và sau đó bên phải pane bạn click vào Add Features và điều này sẽ mở Add Features Wizard (hình 2).
Backup and recovery

Hình 2.

Trong cửa sổ Add Features Wizard bạn kéo thanh trượt xuống phía dưới và bạn chọn như hình 3 sau đó click Next.
Backup and recovery
Hình 3.

Tại trang Confirm Installation Selections bạn xem lại thông tin bạn đã chọn và click Install.

Tiến trình cài đặt sẽ diễn ra trong vòng vài giây, sau khi cài đặt xong bạn click vào nút close.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *