(+84) 463.28.7979

Cài đặt FileZilla trên Ubuntu 10.04 Lucid Lynx và thiết lập Gedit là trình soạn thảo mặc định


Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nhanh chóng có thể cài đặt được FileZilla trong Ubuntu 10.04 Lucid Lynx và cấu hình nó để sử dụng gedit là trình soạn thảo mặc định của nó. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn thấy các thiết lập cơ bản và làm thế nào để chuyển các tập tin và thư mục từ máy Local của bạn đến một máy chủ từ xa như máy chủ web.

Bắt đầu

Để bắt đầu, bạn truy cập vào Applications –> Ubuntu Software Center

Filezilla

Tiếp theo, bạn gõ “FileZilla” trong ô Search, và sau đó click “Install

Filezilla

Tiếp đến, bạn vào Applications –> Internet –> FileZilla

Filezilla

Đây là cửa sổ mặc định của FileZilla. Để kết nối đến một máy chủ từ xa như máy chủ web, nhập địa chỉ IP hoặc tên máy của máy chủ web, tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó kích Connect.

Filezilla

Để cấu hình FileZilla sử dụng gedit như là editor mặc định, click vào Edit –> Preferences

Filezilla

Kéo thanh trượt xuống phía dưới đến File editing –> FileType associations, sau đó bạn gõ file mở rộng như hình sau:

Filezilla

Khi cần soạn thoải file từ Server từ xa, chuột phải vào file và sau đó chọn View/Edit

Filezilla

gedit sẽ tự động mở ra

Filezilla

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

tdnguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>