(+84) 463.28.7979

Cài đặt Google Chrome trên Ubuntu 10.04


Google chrome là một trong những trình duyệt nhanh nhất và sự phổ biến của nó đang gia tăng rất nhanh chóng.Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt Chrom trong Ubuntu 10.04 Software Center tương tự như Google chrome. Mặc dù một phiên bản beta của Google chrome cũng phát hành cho Linux(Ubuntu / OpenSUSE và những hệ điều hành Linux khác). Đối với Ubuntu 10.04 bạn có thể dễ dàng  để cài đặt bằng cách sử dụng trình cài đặt gói Debian.

Để có thể cài đặt được Google Chrome trên Ubuntu 10.04 bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần tải Google Chrome về, bạn có thể tải từ Website của Google Download Google Chrome

Bước 2: Khi bạn chấp nhận TOS (Term of Service) và quá trình Download sẽ bắt đầ và sau đó bạn mở ra với Gdebi package.

installing_google_chrome_in_ubuntu

Bước 3: Khi download hoàn thành thì quá trình cài đặt sẽ bắt đầu, nếu bạn click cài đặt. Tiếp theo, quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong vòng vài giây.

Bước 4: Mở Google Chrome từ Application >> Internet >> Google Chrome.

Bước 5: Bây giờ bạn có thể thoải mái lướt web với trình duyệt Google Chrome.

ITnews Tech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *