(+84) 463.28.7979

Cài đặt IIS trên Windows Server 2008


IIS (Internet Information Server) là một dịch vụ Web server trên Windows Server 2008, bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách cài đặt một IIS trên Windows Server 2008.

Các bước thực hiện:

1. Bạn đăng nhập vào Windows Server 2008 với đặc quyền quản trị.

2. Click vào menu Start >> Administrative Tools >> Server Manager hoặc bạn cũng có thể click chuột phải vào Computer ở dưới menu Start và chọn Manage (hình 1).
Web server iis

Hình 1. Mở Server Manager.

3. Trong cửa sổ Server Manager bạn mở rộng node Roles và chọn Add Roles (hình 2).
Web server iis

Hình 2. Add Roles.

4. Trong cửa sổ Select Server Roles bạn chọn vào Web Server (IIS) sau đó click Next (hình 3).
Web server iis

Hình 3: Lựa chọn Web Server (IIS).

5. Tại trang Web Server (IIS) click Next (hình 4).
Web server iis
Hình 4.

6. Trang Select Role Services bạn có thể lựa chọn một số dịch vụ mà bạn muốn chẳng hạn như ASP.NET …. và sau đó click Next.(hình 5).
Web server iis

Hình 5: Lựa chọn một số dịch vụ cho IIS.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *