(+84) 463.28.7979

Cài đặt IIS trên Windows Vista


Bạn cần ghi nhớ một điều rằng phiên bản Vista của bạn có thể thể không đi kèm với IIS. Tôi đang sử dụng Windows Vista Ultimate.

Trước hết, bạn mở Control Panel và sau đó nhấn vào Programs. Bạn sẽ nhìn thấy “Turn Windows features on or off”.
iis-on-vista-1


Hình 1.

Nếu bạn mở rộng IIS, bạn có thể nhìn thấy một số tuỳ chọn bên dưới nó. Bạn sẽ cần tìm hiểu các tuỳ chọn này, bởi vì ngay cả khi bạn nhấn vào IIS, nhưng một số tuỳ chọn cần thiết cho việc sử dụng sẽ không được chọn.
iis-on-vista-2


Hình 2.

Sau khi bạn đã chọn và kiểm tra xem các mục bạn muốn, bấm vào Ok bạn sẽ thấy hộp thoại như sau:
iis-on-vista-3


Hình 3.

Bạn cần phải đợi vài phút cho đến khi hoàn thành. Bây giờ khi bạn mở trình duyệt và gõ localhost vào thanh địa chỉ bạn sẽ nhìn thấy trang mặc định như sau:
iis-on-vista-4


Hình 4.

Và như vậy có nghĩa là bạn cài đặt thành công IIS và bây giờ bạn có thể bắt tay ngay vào công việc phát triển ASP.net của bạn.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *