(+84) 463.28.7979

Cài đặt OpenOffice.org 3.0.0 trên Ubuntu 8.0.4


Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách cài đặt bộ OpenOffice.org 3.0.0 trên máy tính chạy Ubuntu 8.0.4. Bộ OpenOffice của bạn cài đặt hiện tại sẽ không phải remove trừ khi bạn remove nó với Synaptic hoặc bằng dòng lệnh, hoặc bạn có thể chạy 2 phiên bản song song nếu bạn muốn.

Cài đặt OpenOffice 3.0.0

Trước tiên bạn cần phải download tại: http://www.openoffice.org

open_office

Và bạn lưu vào trong ổ cứng của bạn.

open_office_2

open_office_3

Sau khi download hoàn thành, bạn mở Terminal (applications > Accessories > Terminal)..

open_office_4

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *