(+84) 463.28.7979

Cài đặt phần mềm RAID 10 trên Ubuntu


Ubuntu Live CD không hỗ trợ RAID mềm level 10, server và ổ CD ngoài chỉ cho phép bạn cài đặt RAID ở leve 0, 1 và 5. RAID level 10 là level RAID nhanh nhất và nó cũng có khả năng chống lỗi tốt.

Tôi không muốn bỏ một số tiền ra để mua RAID controller, đặc biệt từ khi điểm chuẩn hiển thị khá ít về lợi ích khi sử dụng RAID cứng level 10 trên file server.

1 – Trước khi bắt đầu.

Tôi nghĩ rằng bạn đã về RAID level 10 rồi, nhưng tôi sẽ tổng quát một vài thông tin quan trọng trước khi bạn bắt đầu.

– Bạn sẽ cần 4 partition để chỉ ra mảng của RAID, mỗi một partition sẽ nằm trên một ổ đĩa vật lý.

– Chỉ một nữa khoảng trống của đĩa sử dụng RAID level 10 sẽ có khả năng sử dụng.

– Tất cả partition sử dụng RAID sẽ giống nhau hoặc có cùng kích thước.

2 – Chuẩn bị ổ đĩa.

Sử dụng chương trình chia Parrtition bạn có thể tạo Partition của RAID, ở đây tôi sử dụng cfdisk, khi sử dụng cfdisk nó chỉ là các dòng text nhưng mà dễ sử dụng hơn fdisk. Bạn tạo 50 MB partition trên ổ đĩa đầu tiên. Đây là partition /boot (từ khi grup không hỗ trợ RAID tốt). Cài đặt Partition trên bốn ổ đĩa của bạn với kiểu RAID, trong cfdisk bạn chọn FD như là kiểu. Trong phần cài đặt của tôi, tôi chọn tất cả hệ thống đều nằm trong /boot sẽ được nằm trên RAID level 10.

Thực thi Swap trên partition của mỗi ổ đĩa: Tôi tạo 1 GB swap trên mỗi ổ đĩa.
Tiếp theo, khởi động từ Ubuntu live CD.

Chúng ta sử dụng Terminal.

Sudo su

Cfdisk /dev/sda

Raid-soft-ubuntu-1

Hình 1.

Cfdisk /dev/sdb

Raid-soft-ubuntu-2

Hình 2.

Chúng ta tạo partition trên hai ổ đĩa tiếp theo giống như: /dev/sdb:

Cfdisk /dev/sdc
Cfdisk /dev/sdd

3 – cài đặt tiện ích RAID, mdadm và thiết lập mảng RAID.

Apt – get install mdadm
Mdadm -V -create /dev/md0 -level=raid10 -raid-devices=4 /dev/sda2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

Sau khi tạo file hệ thống trên mảng của RAID, chúng ta định dạng nó, bởi vì partition trong quá trình cài đặt không biết làm thế nào để thay đổi hoặc định dạng mảng RAID. Chúng ta sử dụng XFS để định dạng file hệ thống, bởi vì XFS có số lượng file thực thi khá lớn. sau đó chúng ta sẽ tạo ký hiệu của RAID với các liên kết dòng lệnh bởi vì cài đặt Ubuntu sẽ không tìm thiết bị bắt đầu với “md”

Mkfs.xfs /dev/md0

Ln /dev/md0 /dev/sde

4 – Cài đặt ubuntu.

Khi bạn chọn partition bằng tay và phải cẩn thận không được thay bố cục của partition. Partition /dev/sda1 được chọn với ext3 như là file hệ thống và được thiết lập /boot trên nó.
Thiết lập swap partition để sử dụng như là swap.
Bạn chọn kiểu file hệ thống bạn đã định dạng của thiết bị RIAD và thiết lập điểm mount. Không chọn reformat hoặc make partition table changes để thay đổi mảng RAID, bởi vì partition sẽ cấu hình sai.
Click continue trên message warning.

Raid-soft-ubuntu-3

Hình 3

Khi cài đặt kết thúc chúng ta tiếp tục sử dụng Live CD.

5. Cài đặt RAID support trong cài đặt mới.

Mặc định cài đặt Ubuntu sẽ không tự động cài đặt boot tới cài đặt phần mềm RAID, bạn sẽ cần phải chroot tới cài đặt mới và câu hình chroot để nhìn thấy tất cả thông tin của LiveCD do vậy mdadm cài đặt script có thể thiết lập đúng cấu hình và file boot của file hỗ trợ RAID.

mkdir /myraid
mount /dev/md0 /myraid
mount /dev/sda1 /myraid/boot
mount –bind /dev /myraid/dev
mount -t devpts devpts /myraid/dev/pts
mount -t proc proc /myraid/proc
mount -t sysfs sysfs /myraid/sys
chroot /myraid
apt-get install mdadm
exit

Bây giờ chúng ta có thể khởi động lại máy tính để sư dụng hệ thống mới.

Nếu bạn khởi động lại từ LiveCD và bạn muốn mout mảng RAID của bạn, bạn sẽ cần phải cài đặt mdadm trong môi trường Live CD và tương tác với RAID.

Sudo su
Apt-get install mdadm
Mdadm -assemble /dev/md0.

Nếu bạn cần bắt đầu lại hoặc remove mảng RAID.

Thông tin phần mềm RAID được ghi vào mỗi RAID partition gọi là Superblock. Nếu bạn quyết định thay đổi thiết lập RAID và bắt đầu lại thì bạn không thể chỉnh lại partition và cũng như tạo lại Partition của mảng RAID. Mà trước hết bạn cần phải xoá bỏ Superblock trên mỗi partition của mảng RAID mà bạn muốn remove.

Chú ý : Bạn phải đảm bảo rằng thông tin dữ liệu quan trọng phải được backup trước khi bạn thực hiện.

Đầu tiên bạn phải bảo đảm RAID đã Unmount và stop.

sudo su
umount /dev/md0
mdadm –stop /dev/md0
mdadm –zero-superblock /dev/sda2
mdadm –zero-superblock /dev/sdb1
mdadm –zero-superblock /dev/sdc1
mdadm –zero-superblock /dev/sdd1

Trần Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *