(+84) 463.28.7979

Cài đặt samba trên ubuntu 10.04


Samba là một phần mềm thực hiện trên giao thức SMB / CIFS cho Unix và Linux dựa trên hệ thống. Samba cung cấp hỗ trợ cho tất cả các nền tảng phổ biến như Windows, Linux (Ubuntu 9.10 hoặc 10.04, SUSE, fedora, debian …), Mac. Với Samba bạn có thể chia sẻ tập tin và máy in giữa các máy tính của bạn mà không có bất kỳ vấn đề nào.Samba là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí software. Samba cũng được sử dụng như kiểu Domain Controller trong NT4. Trên Ubuntu 10.04 bạn có thể cài đặt samba từ dòng lệnh hoặc Synaptic Package Manager hoặc Ubuntu Software Center. Phiên bản ổn định của máy chủ samba là 3.5.4 và có sẵn để cho bạn có thể tải về.

install_samba_on_ubuntu_10_04

Cài đặt Samba Ubuntu

Bước 1: Mở Ubuntu Software Center và Search “Samba”.

Bước 2: Tiếp theo, bạn nhấn vào Install (Trong hàng, trong đó có các gói bạn muốn cài đặt, kết quả đầu tiên và thứ hai là ok cho các mục đích chung, nhưng nếu bạn muốn có một số tính năng bổ sung như hệ thống Mounting Remote File system, thì bạn cần cài đặt thêm packages-smbfs từ Synaptic Package Manager).

Bước 3: Đợi cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất (sẽ mất vài phút để cài đặt).

Cấu hình Samba

Bạn có thể cấu hình Samba từ dòng lệnh sau:

gksu system-config-samba

Sau khi thiết lập cấu hình theo những gì bạn cần. Ngoài ra, bạn có thể tạo menu Samba trong Application | Accessories hoặc shortcut startup trên Taskbar bằng cách sử dụng Application Finder. Bây giờ, click vào “+” sau đó vào Tab Basic và biểu tượng để chia sẻ một số tập tin và nhập chi tiết như thư mục, tên chia sẻ, mô tả và truy cập vào một chế độ quan trọng nhất tức là có thể nhìn thấy hoặc có thể ghi. Sau đó bấm vào truy cập và xác định người có thể truy cập tập tin (Mỗi một hoặc người sử dụng lựa chọn duy nhất).

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>