(+84) 463.28.7979

Cài đặt và sử dụng Remote server trong Vista


Windows Vista bây giờ là một công cụ mới để quản lý Windows server 2008 Enterprise. Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt để sử dụng tất cả các công cụ quản trị trong windows 2008.

Tại sao chúng ta cần sử dụng RSAT?

Nếu bạn đang sử dụng Windows Vista như là máy quản trị desktop, bạn sẽ cần cài đặt Remote server administrator tool RSAT để sử dụng công cụ quản trị Active directory, network services, Group policy….

Thật vậy, điều này không phải là đúng 100%. Microsoft làm miêu tả bao gồm cả Group Policy Management console(GPMC) với windows Vista. Nếu trong trường hợp này, bạn có thể lo lắng, tại sao bạn không nhìn thấy GPMC trong windows Vista SP1 của bạn. Lý do ở đây là GPMC được loại bỏ khi bạn cài đặt windows Vista SP1. Đây là quyết định được thành lập bởi nhóm Group Policy, cốt để cho tất cả các máy tính sử dụng Windows Vista sử dụng các trường thông thường so vậy GPMC mới có thể được cài đặt, nó được cài đặt với RSAT.

Các công cụ khác có được khi chúng ta cài đặt RSAT bao gồm:

• Active Directory Domain Services (AD DS) Tools
• Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) Tools
• Active Directory Certification Authority Tools
• DHCP Server Tools
• DNS Server Tools
• Terminal Services tools
• Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) Services Tools
• Group Policy Management Tools
• Network Load Balancing Tools

Như chúng ta đã thấy, nếu chúng ta muốn quản trị Domain của chúng ta bằng client, chúng ta sẽ cần cài đặt RSAT trên windows Vista.
Nhận và cài đặt RSAT.

Đầu tiên, bạn cần nhận RSAT. Nó không có trong đĩa windows của chúng ta do vậy chúng ta cần phải download từ Mircosoft download center.

Chú ý:

Ở đây có các Version: 32, 64 bit do vậy chúng ta cần phải đảm bảo đúng version dựa trên version của Windows Vista chúng ta đang sử dụng.
Trước hết, chúng ta cần phải đảm bảo rằng Windows Vista của chúng ta đã cài đặt SP1(có thể download tại đây).
Quá trình cài đặt RSAT có thể kéo dài mất vài phút(hình 1).

rsat-vista-1

Hình – 1: Quá trình cài đặt RSAT trên windows Vista.

Nếu bạn sử dụng windows XP, bạn sẽ không có khả năng cài đặt RSAT trên nó. RSAT chỉ có thể cài đặt được trên windows Vista và chỉ có windows Vista mới có thể sử dụng hết các tính năng mới của công cụ này. Nếu bạn muốn quản trị Domain của bạn với Windows XP, bạn sẽ cần cài đặt Admin pack, bạn có thể download tại đây.
Ở đây có một chú ý nhỏ, RSAT chỉ cài đặt và sử dụng đúng các chức năng trên các Version sau của Widows Vista và nó phải được cài đặt SP 1:

• Windows Vista Business
• Windows Vista Enterprise
• Windows Vista Ultimate
• Windows Vista Business 64-bit Edition
• Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
• Windows Vista Ultimate 64-bit Edition

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *