(+84) 463.28.7979

Cài đặt và Update Mplayer trên Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) qua PPA


Mplayer là một Open Source sử dụng cho phép bạn nghe nhạc, xem phim trên nhiều hệ thống Linux. Nó chạy các tập tin MPEG/VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, RealMedia, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA, và bộ codec DLL Win32. Bạn có thể xem VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, WMV và ngay cả phim H.264 với máy nghe nhạc này. Trong hướng dẫn này, sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Mplayer qua PPA trên Ubuntu.

Các bước thực hiện:

Để bắt đầu, bạn vào Applications –> Ubuntu Software Center.

Mplayer

Sau đó lựa chọn ‘Edit –> Software Sources’

MPlayer

Tiếp theo, lựa chọn thẻ Other Software’ và click “Add”. Sau đó, gõ vào ô phía dưới và click “Add Source”. Đóng lại và quay lại “Software Center”.

ppa:motumedia/mplayer-daily

MPlayer

Quay lại “Software Center” và tìm kiếm “mplayer”. Nếu bạn không nhìn thấy, nhìn vào phía dưới và click “Show # Technical items”.

MPLayer

Và cuối cùng, click “Install” để cài đặt.

Bấy giờ, Mplayer đã được cài đặt, bạn có thể cài đặt thêm front-ends của Mplayer. Một vài chương trình của Mplayer là: Gnome MPLayerSMPlayer. Bạn có thể sử dụng Software Center để cài đặt.

MPlayer

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>