(+84) 463.28.7979

Cài đặt VMware Tool cho Windows 8


Thông thường, khi chúng ta cài đặt bất kỳ hệ điều hành nào trên VMware Workstation thì sau khi chúng ta cài đặt xong cũng cần phải cài đặt VMware tool cho hệ điều hành đó. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt VMware Tool cho Windows 8 sau khi bạn đã cài đặt xong trên Vmware.

B1: Click VM | Install Vmware tool….

Vmware-tool

Hình 1: Chọn cài đặt Vmware tool.

B2: Nếu Windows không tự chạy Autorun bạn có thể mở My computer và nhấn đúp vào ổ D:\ và một cửa sổ User Account Control hiện ra bạn nhấn Yes để cài đặt.

Vmware-tool

Hình 2: Cửa sổ User account control.

Vmware-tool

Hình 3: Vmware tool chuẩn bị cài đặt.

B3: Bạn thực hiện theo hướng dẫn của cửa sổ Wizard.

Vmware-tool

Hình 4: Cửa sổ Wizard quá trình cài đặt Vmware tool.

Vmware-tool

Hình 5: Quá trình cài đặt Vmware tool.

B4: Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt và bạn click yes để khởi động lại.

Vmware-tool

Hình 6: Quá trình cài đặt kết thúc.

Vmware-tool

Hình 7: Yêu cầu khởi động lại máy tính.

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *