(+84) 463.28.7979

Cài đặt Windows 8 Consumer Preview trên VHD


Phiên bản Windows 8 Consumer Preview mới được Microsoft đưa ra cách đây ít hôm và có lẽ bạn cũng như bản thân tôi cũng muốn cài đặt và dùng thử nó. Nhưng  có lẽ là chúng ta vẫn gặp phải một chút vấn đề về việc chọn vị trí để cài đặt (Trên máy tính thật hay là sử dụng máy tính ảo).

Và với phiên bản hiện tại thì có lẽ điều tốt nhất là bạn vẫn có thể thử trên máy tính thật nhưng mà lúc này bạn chỉ cài trên một file VHD chứ không phải là một Partition.

Tải Windows 8 Consumer Preview

Bạn có thể Burn ra một DVD hoặc có thể sử dụng một ổ USB để cài đặt Windows 8.

Khi cài đặt một Windows 8 trên file VHD thì bạn vẫn cho nó khởi động từ DVD hoặc USB bình thường giống như khi bạn cài trên máy tính thật.

Sau khi khởi động Windows 8 Consumer Preview vào đến màn hình cài đặt (hình 1) bạn nhấn phím Shift + F10 và cửa sổ dòng lệnh sẽ xuất hiện (hình 2).

Install-Windows-8

Hình 1: Màn hình cài đặt Windows 8 Consumer Preview.

Install-Windows-8

Hình 2: Cửa sổ dòng lệnh CMD.

Ở cửa sổ này bạn gõ lệnh Diskpart và nhấn Enter.

Install-Windows-8

Hình 3: Công cụ Diskpart.

Trong công cụ Diskpart bạn gõ:

list disk >> liệt kê danh sách ổ đĩa hiện có.

select disk # >> Lựa chọn ổ đĩa (# ở  đây là ổ đĩa).

create partition primary >> Lệnh tạo Partition.

active >> Gán Active cho Partition

assign letter=c >> gán ký tự cho ổ đĩa.

exit

Install-Windows-8

Hình 5: Các bước khi tạo Partition.

format c: /q >> Format ổ đĩa C.

Install-Windows-8

Hình 6: Format Partition.

Sau khi Format xong, bạn lại gõ Diskpart để vào trong công cụ Diskpart.
Và thực hiện một số lệnh sau:

create vdisk file=c:\win8.vhd maximum=30000 type=expandable >> Tạo file VHD với kích thước là 30000 và có khả năng mở rộng.

attach vdisk >> gắn ổ đĩa VHD

create partition primary >> Tạo partition cho VHD.

format quick label=vhd >> Gán label cho File VHD.

Sau khi hoàn tất, bạn thoát khỏi cửa sổ CMD và nhấn nút cài đặt bình thường như khi bạn cài đặt Windows 7. Nhưng đến mục lựa chọn Partition thì bạn phải chọn Partition giống như hình sau.

Install-Windows-8

Hình 7: Lựa chọn Partition để cài đặt Windows 8.

Sau khi lựa chọn xong bạn thực hiện cài đặt như khi bạn cài đặt Windows 7.

Install-Windows-8

Hình 8: My computer trong Windows 8 Consumer Preview khi bạn cài đặt xong.

Install-Windows-8

Hình98: File VHD trong ổ D của Windows 8.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>