(+84) 463.28.7979

Cài đặt Windows Home Server


Windows Home Server là phiên bản mà Microsoft thiết kế để lưu trữ những bức hình , những đoạn Video , những File mà bạn có thể chia xẻ giữa những máy tính trong gia đình .

* Khi cho đĩa cài đặt Windows Home Server ( WHS ) bạn sẽ thấy thanh quá trình tải File xuất hiện trên màn hình

home-sr-1

Sau khi những File đã được tải , bạn sẽ thấy xuất hiện màn hình Setup của WHS , bấm Next

home-sr-2

Chấp nhận Microsoft EULA và bấm Next

home-sr-3

tiếp theo bạn vào Product Key và bấm Next

home-sr-4

Bạn có thể chọn ổ đĩa muốn cài đặt WHS

home-sr-5

Bấm Yes trên màn hình cảnh báo

home-sr-6

Bây giờ chúng ta bắt đầu qúa trình cài đặt . Chú ý bạn sẽ mất thời gian cài đặt phụ thuộc vào cấu hình phần cứng . Bấm Start

home-sr-7

Quá trình cài đặt bắt đầu , bạn sẽ thấy màn hình cài đặt thông thường

home-sr-8

Trong quá trình cài đặt máy tính sẽ khởi động lại vài lần là bình thường . Bạn sẽ thấy xuất hiện những kiểu màn hình như

home-sr-9

Màn hình khác có thể là màu xanh quá ttrình Copy file như trong Windows XP

home-sr-10

Sau khi cài đặt xòng bạn sẽ được màn hình Desktop của Windows Home Server

home-sr-11

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *