(+84) 463.28.7979

Cài đặt Adobe Reader trên Ubuntu 9


Abode Reader là một lựa chọn tốt cho việc đọc sách và tài liệu trực tuyến trên ubuntu.

Để cài đặt Adobe Reader, hãy vào đây và chọn một hệ điều hành và bấm vào tiếp tục lựa chọn phiên bản download của bạn. Di chuyển đến tập tin mà bạn tải về và nhấp đúp chuột để bắt đầu cài đặt.

Đối với người sử dụng phiên bản 64-bit, bạn có thể tham khảo Medibuntu, theo tất cả các hướng dẫn và acroread sẽ được đặt, sau đó bạn có thể cài đặt mozilla-acroread tại System–>Administration–>Synaptic Package Manager mozilla-acroread trong ô tìm kiếm sau đó đánh dấu.

Acrobat-Reader

Sau khi cài đặt bạn có thể mở ứng dụng Adobe Reader tại Applications–>office–>Adobe Reader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>