(+84) 463.28.7979

Cài đặt Ubuntu 13.04 trên Macbook Air


Một số người dùng Mac thường muốn trải nghiệm thêm 1 vài hệ điều hành khác như Windows, linux. Có người thì sử dụng Windows nhưng cũng có người lại thích sử dụng Ubuntu. Bài viết sau hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu 13.04 trên Macbook Air.

Ubuntu-13.04

Trước hết bạn cần phải tải Mac image từ website của Ubuntu và sau đó làm theo bước sau:

Bước 1. Convert file Iso sang DMG

~ hdiutil convert -format UDRW -o /Users/drpaneas/Downloads/raring-desktop-amd64+mac.img /Users/drpaneas/Downloads/raring-desktop-amd64+mac.iso

Bước 2. Kiểm tra /dve/diskN

~ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 100.7 GB disk0s2
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *15.9 GB disk1
1: Windows_NTFS 15.9 GB disk1s1

Bước 3: Unmount ổ USB

~ diskutil unmountDisk /dev/disk1
Unmount of all volumes on disk1 was successful

Bước 4: Copy tập tin DMG vào ổ đĩa

~ sudo dd if=/users/drpaneas/Downloads/raring-desktop-amd64+mac.img.dmg of=/dev/rdisk1 bs=1m

Một điều nữa là bạn cần phải cài đặt rEFIT để có thể khởi động được USB.

Một khi bạn đã cài đặt xong rEFIT, khởi động lại Macbook và nhấn phím ALT để khởi động từ USB và bạn có thể bắt đầu cài đặt được Ubuntu 13.04.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *