(+84) 463.28.7979

Cài đặt Windows Server Update Services trên Windows Server 2012


Windows Server Update Services (WSUS) là dịch vụ cung cấp cho các quản trị viên có khả năng kiểm soát các bản cập nhật khi được phân phối và cài đặt trên một mạng riêng, cho phép các tổ chức kiểm tra bản cập nhật trước khi chúng được áp dụng cho Client và làm giảm nguy cơ tiềm ẩn về các lỗ hổng bảo mật. Mặc dù Client có thể dựa vào Microsoft Update để trực tiếp cài đặt các bản vá khi máy tính nối mạng nhưng điều này sẽ không có quản trị tập trung, báo cáo hoặc khả năng hướng tới một mục tiêu cho các nhóm cụ thể của clinet, vì vậy nó chỉ thích hợp trong việc sử dụng máy tính gia đình hoặc các doanh nghiệp nhỏ không yêu cầu hỗ trợ nhiều về CNTT.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt WSUS 2012 và yêu cầu trước khi cài đặt của nó và việc cấu hình WSUS 2012 tôi sẽ đề cập trong bài viết sau.

Điều kiện đầu tiên để cài đặt Windows Server Update Services

Trước khi bạn bắt đầu cài đặt vai trò WSUS trên Windows Server 2012, máy chủ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Microsoft .NET Framework 4.0 phải được cài đặt trên WSUS server.
  • Tài khoản dịch vụ Network phải có quyền truy cập Full vào: %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files and%windir%\Temp file
  • Tài khoản cài đặt WSUS phải là thành viên của nhóm Local Administrator.

Microsoft. NET Framework 4.0 được cài đặt mặc định trên Windows Server 2012, vì vậy, bạn sẽ không cần phải cài đặt nó nữa trừ khi bạn đã gỡ .NET Framework 4.0 ra. Thư mục Temporary ASP.NET Files được cài đặt như một phần của Internet Information Services (IIS) và nó là một yêu cầu cho WSUS và được cài đặt như một thành phần bổ sung trong quá trình thiết lập WSUS. Vì vậy, trừ khi IIS đã được cài đặt trên máy chủ của bạn, bạn có thể thêm quyền Full control cho tài khoản NT Authority\Network Service sau khi đã cài đặt WSUS.

Cài đặt vai trò WSUS

Trong ví dụ này, tôi sẽ cài đặt WSUS trong một cấu trúc liên kết máy chủ duy nhất mà nó sẽ nhận được bản cập nhật từ Microsoft Update và sau đó phân phối chúng đến phần còn lại của mạn, và sử dụng mặc định WSUS với Windows Internal Database (WID). WSUS hỗ trợ việc sử dụng các cơ sở dữ liệu khác, chẳng hạn như Microsoft SQL Express 2008 R2 (hoặc cao hơn) và Microsoft SQL Server 2008 (hoặc cao hơn) hoặc trên cùng một máy chủ WSUS hoặc trên một Domain khác nhau tham gia vào máy chủ (nhưng không phải là một bộ điều khiển miền) . Nếu bạn có quyền truy cập đến một Microsoft SQL Server thì Microsoft khuyến cáo bạn nên sử dụng nó thay vì WID.

1. Đăng nhập vào Windows Server 2012 với tài khoản Administrator.

2. Mở Server Manager từ Start Screen hoặc biểu tượng trên Task Bar.

Windows-Server-Update-Services

3. Trong Server Manager, lựa chọn Add Roles and Features từ menu Manage.

4. Lựa chọn Role-based or feature-based install ở trang Install type, click Next.

Windows-Server-Update-Services

5. Ở trang Server Selection lựa chọn “Select a server from the server pool“, click Next.

Windows-Server-Update-Services

6. Lựa chọn Windows Server Update Services và sau đó click Add Features khi cửa sổ hộp thoại yêu cầu cài đặt tính năng cho WSUS xuất hiện. Click Next.

Windows-Server-Update-Services

Windows-Server-Update-Services

7. Click Next trên màn hình Features, sau đó click Next ở màn hình Windows Server Update Services.

Windows-Server-Update-Services

Windows-Server-Update-Services

8. Tiếp đến màn hình Role Services, chọn WIN DatabaseWSUS Services sau đó click Next.

Windows-Server-Update-Services

9. Ở màn hình “Content Localtion Selection” bạn gõ đường dẫn sẽ chứa update của WSUS. Trong bài này, tôi sử dụng là c:\wsus. Và click Next cho đến trang Confirmation, bạn click Install.

Windows-Server-Update-Services

Windows-Server-Update-Services

10. Click Close sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.

11. Sau khi cài đặt thành công, bạn tìm thư mục Temporary ASP.NET Files trong thư mục %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ và gán quyền Full Controll cho tài khoản Network Service. Ngoài ra, bạn cũng làm tương tự cho thư mục temp trong C:\Windows.

12. Phía trên bên phải của Server Manager, nhấn vào biểu tượng cảnh báo màu vàng và sau đó chọn “Launch Post-Installation“. Sau một vài phút, bạn sẽ thấy rằng các công việc cài đặt đã hoàn thành.

Windows-Server-Update-Services

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>