(+84) 463.28.7979

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox


Hiện tại Windows 8 mới chỉ là phiên bản Consumer Preview, chưa phải là bản hoàn thiện cuối cùng, chính vì thế sẽ không tránh khỏi lỗi trong quá trình sử dụng. Để tiện cho việc dùng thử thì cài Windows 8 trên máy ảo là một lựa chọn đúng đắn. Có rất nhiều phần mềm hỗ trợ việc cài đặt máy ảo trên máy tính của bạn, VirtualBox là một trong số đó. Phần mềm này có điểm mạnh là nó miễn phí hoàn toàn, hỗ trợ cả Windows, MacOS và Linux. Tất nhiên để chạy được một máy ảo trên máy tính thì máy của bạn phải đủ mạnh.

Yêu cầu của Windows 8 là CPU: 1 gigahertz (GHz) hay cao hơn – RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) hay 2 GB (64-bit). Chính vì thế máy bạn cũng phải có CPU lớn hơn số này. RAM thì 4GB là đủ, 8GB thì càng tốt.

Cần tải:

  • Windows 8 Consumer Preview: chọn bản 32-bit hay 64-bit đều được. 64-bit yêu cầu ram nhiều hơn
  • VirtualBox: Bạn dùng Windows hay MacOS thì tải phiên bản tương ứng về.

Dù bạn dùng Windows hay MacOS thì giao diện và các bước thực hiện với Virtualbox là giống nhau. Chính vì thế trong bài viết này mình sử dụng MacOS nhưng bạn có thể làm y như vậy với Windows. Sau khi tải VirtualBox về thì bạn cài nó trước. Sau khi cài thì chạy và bắt đầu thực hiện các bước:

1. - Vào Preferences … -> Tab đầu tiên: General -> mục: Default Machine Folder -> chuyển nó sang 1 thư mục nào đó (bạn tự tạo) bên ổ D hoặc ổ nào bạn còn nhiều chỗ trống. Đây là nơi lưu file máy ảo, file này có dung lượng khá lớn. Tốt nhất là ổ lưu trữ còn trống khoảng 20GB trở lên. Xong chọn OK để tắt Preferences đi và quay về màn hình chính.

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

2. - Chọn vào New để tạo một máy ảo mới. Một popup hiện ra, không có gì quan trọng, nhấn Continue
3. - Đặt tên cho máy ảo vào khung Name (tên gì cũng được). Chọn Version là Windows 8, nếu bạn cài bản 64-bit thì cần chọn Version là Windows 8 (64-bit)
4. - Đặt mức RAM cho máy ảo, ram ít thì chọn 1024MB, nhà giàu thì 2048MB. Lưu ý nếu bạn cài bản 64-bit thì bắt buộc là phải 2048MB hoặc lớn hơn.
5. - Tiếp theo là đặt ổ ảo. Chọn vào Create new Hard disk để tạo một ổ ảo mới.
6. - Bước tiếp theo chọn định dạng của ổ ảo, cứ để mặc định là VDI và chọn Continue
7. - Bước tiếp theo là chọn tính chất của ổ ảo. Dynamically allocated có nghĩa là cài windows 8 cần bao nhiêu dung lượng ổ cứng thì cái file ổ ảo chiếm nhiêu đó dung lượng. Fixed size là bạn share cho máy ảo 20GB thì file ổ ảo chiếm 20GB. Tốt nhất lên chọn Fixed size để tốc độ máy ảo được tốt hơn.
8. - Chọn dung lượng ổ cứng share cho máy ảo. Windows 8 cài hết khoảng 11GB, vì thế bạn chia cho nó 20GB là tốt nhất
9. - Nhấn Create để bắt đầu tạo máy ảo. Xong giai đoạn 1.

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Bắt đầu cài Windows 8 vào máy ảo mới được tạo. Nhấn vào máy ảo vừa tạo và chọn vào Start để bắt đầu.

10. - Ngay khi vừa bắt đầu thì VirtualBox sẽ yêu cầu bạn chỏ đến file iso của windows 8 (file này down ở phần đầu của bài). Chọn đến file iso và Continue
11. - Máy sẽ cài đặt Windows 8 một cách tự động. Nếu nó hỏi thì điền key này vào: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J.

Chúc các bạn thành công!

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Cài Windows 8 Consumer Preview trên máy ảo VirtualBox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>