(+84) 463.28.7979

Cảm biến 16 ống kính của Pelican Imaging có thể giúp smartphone tạo ra những mô hình 3D


Trước đây chúng ta được biết rằng cụm camera với 16 ống kính của hãng Pelican Imaging có thể giúp smartphone chụp ảnh trước và chọn điểm lấy nét sau, tương tự như tính năng của máy ảnh Lytro. Thế nhưng đây không phải là ứng dụng duy nhất của module máy ảnh đặc biệt này, nó còn có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh 3D nữa. Thông tin về chiều sâu của từng pixel đều được ghi lại, chính vì thế mà chúng ta có thể chọn hai điểm bất kì trên ảnh để đo khoảng cách giữa chúng. Dữ liệu khoảng cách này cũng sẽ được phần mềm tổng hợp và tạo ra những mô hình ba chiều như bạn thấy ở ảnh trên. Sau đó, người dùng có thể được chép mô hình sang một máy in 3D để hoặc dùng để làm avatar trên mạng xã hội tùy ý thích. Hi vọng khi ra mắt vào năm sau (trên một chiếc Nokia chẳng hạn), các smartphone với cảm biến của Pelican Imaging sẽ có đầy đủ những tính năng mà hãng từng trình diễn.

Nguồn: YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>