(+84) 463.28.7979

Bảo mật

  • Microsoft tổng tấn công Windows XP giả mạo

    Microsort đã tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại những kẻ tung ra các kế hoạch marketing quốc tế và bán phần mềm giả mạo của họ trên toàn thế giới. Trung tâm các vụ kiện của hãng là Blue Edition of Windows XP, một phiên bản giả mạo hệ điều hành

  • Ngày An toàn thông tin tại Hà Nội

    Hôm nay, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã tổ chức Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2009 tại Hà Nội. Trong dịp này, VNISA đã công bố 10 sự kiện nổi bật về ATTT tại Việt Nam, dự