(+84) 463.28.7979

Hệ Điều hành

 • Biến giao diện Linux sang Windows XP

  Chúng ta đã quen với những phần mềm chuyển đổi giao diện Windows như Window Blinds hay StyleXP và Vista Transformation Pack. Thế nếu bạn không dùng Windows mà lại dùng Linux, và đang muốn thử cảm giác được sử dụng Windows thì sao? Hãy tìm đến XPGnome. Với XPGnome,tuy trên thực tế thì bạn

 • Thay đổi tên máy tính trong Redhat

  Bạn đã bao giờ cần thiết để thay đổi tên máy chủ lưu trữ cài đặt hệ điều hành Red Hat, CentOS hoặc hệ điều hành tương tự, bạn có thể làm như vậy một cách dễ dàng với một trong những lệnh đơn giản. Chỉ cần sử dụng lệnh echo để thay thế các

 • Cài đặt Internet Explorer trên Ubuntu 8.04

  Đây là bài viết mô tả cách cài đặt Internet Explorer trên ubuntu 8.04 với IEs4linux. Một vài người dùng – đặc biệt là các nhà phát triển, thiết kế cần các phiên bản khác nhau của Internet Explorer để kiểm tra trang của họ 1 – Mở đầu : Với lý do bảo mật

 • Thay đổi dải địa chỉ IP của DHCP trong Vmware NAT

  VMWare Workstation bao gồm tiện ích Network, nó cho phép bạn quản lý Virtual Network. Kiểu đặc trưng của virtual machine là sử dụng NAT (Network address translation) để tự động gán địa chỉ IP tới máy ảo. Nhưng mặc định dải địa chỉ IP sẽ là: 192.168.200.0/24 và nó có thể sẽ không phù

 • Nâng cấp Fedora 10 lên Fedora 11 (Desktop và server)

  Đây là bài viết hướng dẫn cách nâng cấp hệ điều hành linux Fedora 10 lên phiên bản Fedora 11. Quá trình này làm việc với cả hai phiên bản: Desktop và server. 1. Mở đầu: Dòng lệnh trong bài viết này phải được thực hiện với tài khoản có đặc quyền cao nhất (tài

 • Thay đổi địa chỉ MAC trên Ubuntu

  Có một số lý do bạn cần phải thay đổi địa chỉ MAC của cạc mạng, ở đây tôi không hỏi là lý do tại sao. Nhưng với vài thao tác sau bạn có thể thay đổi địa chỉ MAC cạc mạng của bạn trên Ubuntu một cách dễ dàng. Để thay đổi thiết lập

 • Backup với Areca trong Fedora 9

  Areca là chương trình backup được phát triển trong môi trường Java. Nó cho phép bạn chọn file hoặc thư mục để backup, lọc, mã hoá, nén nội dung và lưu giữ nó trong vị trí backup. Areca hỗ trợ kiểu backup incremental và generates backup report. Nó có thể cất giữ trên local disk

 • Công cụ Sudo trên Linux

  Sudo là một công cụ cho phép một số user được định nghĩa trong file cấu hình /etc/sudoers có thể chạy một số lệnh xác định với quyền hạn root hoặc với quyền hạn của một user khác. Khi chạy những lệnh đó phải bắt đầu bằng từ “sudo” theo sau là cú pháp lệnh

 • Cài đặt MySQL 4 trên Ubuntu

  Cài đặt Mysql 4.1 trên máy chủ Ubuntu là khá nhanh chóng và dễ dàng. Nó gần như cảm giác như là không khó khăn gì. Mở cửa sổ Terminal và sử dụng lệnh sau: Sudo apt-get install mysql-server-4.1 Nếu server của bạn đang chạy PHP thì ngoài ra bạn cần phải cài đặt module