(+84) 463.28.7979

Cấu hình chính sách mật khẩu trong Windows Server 2012


Windows Server 2012 giới thiệu các chính sách mật khẩu khá tốt với giao diện quản lý và cho phép người quản trị tạo ra nhiều mật khẩu cho người dùng, nhóm người dùng. Đây là cải tiến lớn kể từ Windows Server 2003, Windows Server 2003 chỉ cho phép sử dụng một chính sách mật khẩu cho mỗi Domain. Nhưng đến Windows Server 2008 thì chúng ta cũng đã có thể tạo được chính sách mật khẩu cho từng người dùng hoặc nhóm người dùng nhưng chúng ta phải tạo trong Schema của Active Directory. Nhưng đến Windows Server 2012 thì Microsoft đã cho phép tạo theo giao diện đồ hoạ

Cách cấu hình chính sách mật khẩu trong Windows Server 2012

1. Từ Server manager, chọn Tool ở góc trên bên phải sau đó chọn Active Directory Administrative Center.

Server-2012-Password-Policy

2. Di chuyển đến itnews(local) > System > Password Settings Container

Server-2012-Password-Policy

3. Click “New” > “Password Settings” ở khung bên phải.

Server-2012-Password-Policy

4. Cửa sổ Create Password Setting, nhập tên của chính sách mật khẩu vào ô Name như hình sau

Server-2012-Password-Policy

5. Dưới đây là các cấu hình:

Enforce minimum password length – Minimum Password length: Độ dài tối thiểu của mật khẩu

Enforce Password history – Number of passwords remembered: Mật khẩu sẽ được sử dụng lại sau bao nhiêu lần đổi mật khẩu.

Password must meet complexity requirements: Mật khẩu yêu cầu phải phức tạp.

Store password using reversible encryption: Mật khẩu được lưu dưới dạng mã hoá.

Protect from accidental deletion: Bảo vệ để tránh bị xoá.

Enforce minimum password age – User cannot change the password within x days: Tuổi thọ tối thiểu của mật khẩu.

Enforce maximum password age – User must change the password after x days: Tổi thọ tối đa của mật khẩu.

Enforce account lockout policy

Number of failed logon attempts allowed: Số lần đăng nhập sai cho phép.

Reset failed logon attempts count after x days: Reset số lần đăng nhập sai sau bao lâu.

Account will be locked out for a duration of: Tài khoản sẽ bị khoá trong bao lâu.

Kin9c0bra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>