(+84) 463.28.7979

CEO Oracle đồng ý giảm lương… 1 triệu lần


Trong báo cáo công bố cuối tuần này, Oracle cho biết Giám đốc điều hành (CEO) hãng này – ông Larry Ellison đã đồng ý với đề xuất giảm lương từ 1 triệu USD xuống còn … 1USD trong năm ngân sách 2010.

CEO-Oracle

Larry Ellison chỉ là một trong số nhiều các CEO lĩnh lương 1USD. Trên thực tế, Larry Ellison vẫn chưa là “điển hình” đầu tiên trong số các CEO lĩnh vực công nghệ có lương chỉ mang tính chất tượng trưng. “Bộ sậu” của Google bao gồm CEO Eric Schmidt và hai nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey vẫn lĩnh lương 1USD trong nhiều năm qua.

“Hội đồng lương cho rằng ông Ellison đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển, hoạch định chiến lược và vận hành của Oracle, vậy nên ông hoàn toàn xứng đáng với mức lương trước đây. Tuy nhiên, trong năm ngân sách 2010, ông Ellison đã đồng ý giảm mức lương hàng năm xuống còn 1USD”, báo cáo của Oracle cho biết.

Phát ngôn viên Oracle đã từ chối đưa ra bình luận về báo cáo trên. Được biết, gói thu nhập hàng năm của CEO Oracle bao gồm: lương cơ bản, tiền thưởng năm và ưu tiên cổ phiếu. Trong năm ngân sách 2009, 97% tổng số thu nhập của Ellison là từ tiền thưởng và quyền ưu tiên mua cổ phiếu; chỉ có 1,2% là lương cơ bản và 1,8% là các khoản bổng lộc khác. Và như vậy rõ ràng dù có giảm lương từ 1 triệu USD xuống còn 1USD thì chưa chắc thu nhập của CEO Oracle đã thấp đi.

Theo vnmedia/Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>