(+84) 463.28.7979

Chơi game bạo lực giúp tăng thị lực


Chơi các game bạo lực ví dụ như Call of Duty hay Medal of Honor sẽ giúp cho những người trưởng thành trở nên sắc bén và tăng thị lực của mình. Đây là kết quả nghiên cứu của trường đại học McMaster University (Canada), cho thấy chơi các game bắn súng có thể tốt cho sức khỏe của bạn, ít nhất là về thị lực. 83% những người tham gia cuộc thử nghiệm (cho chơi game bắn súng) cũng cho thấy thị lực của họ đã được tăng lên sau khi chơi.

Để thử nghiệm, người ta tập hợp những người bị chứng rối loạn mắt kinh niên, cho họ chơi game 40 tiếng đồng hồ (Medal of Honor) trong vòng 1 tháng. Mỗi tuần chơi 5 ngày, mỗi ngày chơi khoảng 2 tiếng. Kết quả cho thấy 83% những người này sau khi chơi có thị lực tăng lên, mặc dù không đạt đến mức tối đa là thị lực 20/20. “Tôi nghĩ hệ thống thần kinh thị lực của chúng ta đủ mềm dẻo để có thể hé lộ hoặc hình thành những liên kết mới ở người trưởng thành… và chúng tôi nghi ngờ rằng điều này có thể đúng cho bất kỳ trường hợp nào về khiếm khuyết thị lực“, bà Daphne Maurer, trưởng nhóm nghiên cứu nói.

Kết quả này đi ngược với suy nghĩ chung của nhiều người rằng game bạo lực chỉ mang lại những hành vi xấu cho người chơi. Mình nhớ trước đây cũng có nhiều nghiên cứu cho rằng chơi game bạo lực, đặc biệt là game hành động, bắn súng cũng có một số tác dụng tốt cho người chơi, ví dụ như kỹ năng ra quyết định nhanh, kỹ năng phán đoán và xử lý tình huống, giải quyết vấn đề… Tuy nhiên mình vẫn cho rằng chơi game có chừng mực thì vẫn tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>