(+84) 463.28.7979

Chỉnh sửa văn bản Microsoft Word 2007 trong Print Preview


Khi làm việc trên Word 2007 cho văn phòng bạn có thể chỉnh sửa nó trong Print Preview thay vì trở lại vào văn bản không? Ngày nay chúng tôi đã tìm ra cách để hoàn thành chỉnh sửa văn bản trong Print Preview.

Print Priview được sử dụng để nhìn thấy văn bản đó như thế nào trước khi nó được in lên giấy. bạn có thể vào chế độ Print Preview bằng việc click vào biểu tượng Quick Access Toolbar hoặc click trên Office Start Menu\Print\Print Preview.

printpreiew1
printpreiew2

Bây giờ trong Print Preview không kiểm tra Magnifier đặt trong tab Preview trên Ribbon.

printpreiew3

Bây giờ bạn có thể vào trong và tạo bất kỳ sự điều chỉnh nào với văn bản trong khi vẫn trong Print Preview

printpreiew4

Một Keyboard Ninja giữa văn bản Word và Print Preview là CTRL+Alt+I. hi vọng bài viết này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tạo văn bản của bạn.

VL(Theo Howtogeek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *