(+84) 463.28.7979

Chụp màn hình trong Windows 8


Microsoft đã phát hành Consumer Preview của Windows 8 và khi so sánh với phiên bản kỹ thuật xem trước thì nó đã có nhiều thay đổi. Có những tính năng mới, cùng với màn hình bắt đầu và Explorer mới và Task manager. Một trong những tính năng mới là khả năng chụp ảnh chụp màn hình nguyên bản. Mặc dù các phiên bản trước của Windows cũng có tính năng này,  ảnh chụp màn hình đã được lưu trong clipboard và bạn cần phải mở Paint hoặc  ứng dụng khác để lưu các tập tin. Nhưng với Windows 8, mọi thứ đã thay đổi và bạn có thể chụp và lưu ảnh chụp màn hình nguyên bản.

Cách chụp màn hình trong Windows 8:

Để chụp ảnh màn hình, nhấn phím Windows (Win) và Print Screen. Bạn có thể thấy màn hình trở nên bán trong suốt cho một lần thứ hai. Bạn có thể mở thư viện hình ảnh và xem hình ảnh (ảnh chụp màn hình) đã được lưu.

Screen-capture windows 8 consumer preview

Ảnh chụp màn hình nhiều được lưu là … “screenshot (2)” và các định dạng hình ảnh là .Png.

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>