(+84) 463.28.7979

Cha Mark Zuckerberg cũng giàu sụ nhờ Facebook


Nhờ cho con trai vay vốn để thành lập công ty, cha của Mark Zuckerberg đã nhận được 2 triệu cổ phiếu của Facebook, trị giá 60 triệu USD.

Cha Mark Zuckerberg

Năm 2004, khi Facebook mới thành lập, Mark Zuckerberg đã vay tiền cha mình – ông Edward Zuckerberg – để có vốn gây dựng công ty. Đổi lại, ông Edward Zuckerberg sẽ nhận được 2 triệu cổ phiếu của Facebook. Mặc dù quyền mua bán cổ phần đã hết hạn sau đó một năm (tức là năm 2005), nhưng ban điều hành Facebook cho rằng như vậy không công bằng với những đóng góp ban đầu của ông Edward.

Chính vì thế, cuối năm 2009, họ đã phát hành cho ông 2 triệu cổ phiếu loại B của Facebook. Theo hồ sơ IPO của Facebook, 2 triệu cổ phiếu này hiện tại có giá trị 60 triệu USD.

Ông Edward Zuckerberg đang là nha sĩ tại Dobbs Ferry, New York (Mỹ).

Theo ICTNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>