(+84) 463.28.7979

Chánh án yêu cầu Google nộp lại danh sách nhà báo/blogger được trả tiền


Đầu tháng 8 vừa qua, chánh án William Alsup đã yêu cầu Oracle và Google phải cung cấp danh sách các nhà báo và blogger được trả tiền để viết bài về vụ kiện giữa hai công ty. Danh sách đó đã được Google và Oracle nộp lên hồi tuần trước, song chánh án William chưa hài lòng về tài liệu của hãng tìm kiếm Mỹ. Ông cho rằng Google chưa thật sự trung thực khi liệt kê các nhà báo và blogger, và yêu cầu hãng làm lại danh sách và nộp lên trong tuần này.

Google-Bloger

Trong lệnh tái yêu cầu, William viết “Google đã không tuân thủ đúng yêu cầu” đầu tiên của ông. Khi nhận được yêu cầu hồi đầu tháng, Google trả lời rằng công ty không “trả tiền cho tác giả, nhà báo, bình luận viên hay blogger nào để viết bài hay bình luận về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến vụ kiện”. Vị chánh án cho rằng phạm vi phát biểu này của Google là quá hẹp. William viết trong lệnh yêu cầu “văn bản này được lập nên với mục đích nêu tên những người có tuyên bố và bình luận liên quan đến vụ kiện, mà nội dung những bình luận này có thể đã bị tác động bởi các khoản tiền nhận từ Google hoặc Oracle”. Ông chỉ ra rằng một cá nhân trong vai trò cố vấn cho một trong hai công ty có thể bị tác động để bình luận về một vấn đề nào đấy trong phiên tòa giữa Google và Oracle.

Trước đó, Oracle thừa nhận đã mời Florian Mueller, chủ trang blog về sáng chế nổi tiếng FOSS Patents giữ chức vụ cố vấn.

Google có thời hạn đến chiều thứ 6, ngày 24/8 (giờ Mỹ) để nộp danh sách mới. Google không phải liệt kê những người chỉ nhận tiền quảng cáo đơn thuần, mục tiêu mà chánh án William muốn nhắm đến là “các nhà cố vấn, nhà thầu, đại lý/bán lẻ và nhân viên”. “Vui lòng liệt kê đầy đủ nhất có thể, những trường hợp không thể nêu tên có thể bỏ qua. Oracle đã tuân thủ đúng yêu cầu”, trích lệnh tái yêu cầu của William.

Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>