(+84) 463.28.7979

Chiến lược CNTT quốc gia Nhật Bản tụt hậu


Những nỗ lực mở rộng các dịch vụ công qua ứng dụng CNTT đã bị chậm và CNTT không phát huy hiệu quả trong y tế và các lĩnh vực khác ở Nhật Bản.

cntt-japan

Chính phủ Nhật Bản nên nhanh chóng thực hiện các biện pháp rộng lớn để thúc đẩy ứng dụng CNTT vào cung cấp các dịch vụ công, theo bài đăng trên nhật báo The Yomiuri Shimbun ngày 6/7/09.

Chính phủ Nhật Bản đã biên soạn chiến lược “i-Japan” dựa trên CNTT. Các chiến lược này nhằm xây dựng một xã hội mà người dân có thể nhận thức được lợi ích của CNTT đến năm 2015.

Kể từ năm 2001, chính phủ Nhật Bản đã ba lần vạch ra các chiến lược CNTT khác nhau và kết quả là việc xây dựng hạ tầng cơ sở mạng lưới tốc độ cao đã có tiến bộ. Song đánh giá mới nhất của chính phủ Nhật về các chiến lược này trong tình hình hiện tại thì CNTT không hoàn toàn phát huy được sức mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ công.

Ở Mỹ, tổng thống Barack Obama đang nỗ lực phục hồi kinh tế cùng với các chiến lược tập trung vào CNTT và môi trường. Anh, Pháp và Hàn Quốc đã học theo Mỹ. Có thể chính phủ Nhật đã xem xét lại các chiến lược của mình vì đất nước này cảm thấy cảm giác khủng hoảng đang tăng trước các động thái nhanh chóng của các nước khác.

Thiết kế của chiến lược i-Japan là sự thạo thành hệ thống “hộp thư điện tử quốc gia” vào khoảng năm 2013 để người dân có thể dễ dàng có được thông tin hành chính công như thông tin hưu trí bất kỳ lúc nào và hoàn tất các thủ tục của nhiều loại dịch vụ hành chính qua Internet như giấy phép cư trú.

Hạ thấp chi phí cho dịch vụ tốt hơn

Ở Hàn Quốc và các nước khác đang tiến trước Nhật Bản trong lĩnh vực này, người dân có thể nhận các giấy phép, chứng chỉ do các nhà chức trách phát hành từ nhà qua máy vi tính cá nhân. Nếu một hệ thống chính phủ điện tử như vậy, tuy muộn hơn các nước nói trên, sẽ trở thành phổ biến khắp Nhật Bản, người dân sẽ có thể hưởng sự tiện lợi cũng như nhà nước giảm chi phí các dịch vụ hành chính.

Về thông tin quản lý hành chính Internet, Nhật Bản đã xây dựng mạng Juki Net. Song mạng này không được sử dụng rộng rãi. Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ giới thiệu hệ thống số phúc lợi xã hội trong năm tài chính 2011 để quản lý các tài khoản hưu trí và các thông tin khác.

Tuy nhiên, chính phủ nên tránh gây ra sự lẫn lộn bằng việc theo đuổi nhiều kế hoạch khác nhau được hoạch định một cách bừa bãi.

Phổ cập CNTT

Chính phủ cũng nên cân nhắc đến các đối tượng có ít kinh nghiệm về CNTT như những người già, để họ có thể dễ dàng truy cập các dịch vụ công trực tuyến. Thêm nữa, nên áp dụng tất cả những biện pháp có thể để bảo vệ thông tin cá nhân trước khả năng bị lộ trên mạng.

Các chiến lược CNTT mới nên đặt ưu tiên ở các lĩnh vực y tế và giáo dục. Cả hai đều tụt hậu trong ứng dụng CNTT. Chẳng hạn, có rất ít tiến bộ trong quá trình online hóa thông tin, phân loại đơn thuốc cho mục đích bảo hiểm y tế của các cơ quan y tế. Cho nên, lẽ tự nhiên là những chiến lược CNTT mới tập trung vào những lĩnh vực này.

Để giải quyết vấn đề thiếu bác sĩ, việc chăm sóc y tế từ xa cần được đẩy mạnh. Và thúc đẩy đào tạo CNTT, số hóa trường học đóng vai trò quan trọng.

Việc mở rộng đầu tư trong lĩnh vực CNTT sẽ đem đến sự tái sinh nền công nghiệp và tạo thêm công ăn việc làm cũng như tăng trưởng kinh tế.

Và xét dưới góc độ này, Nhật Bản đang tụt hậu lại sau các nước khác. Nhật Bản cần toàn tâm toàn ý theo đuổi các chiến lược CNTT để chúng không trở thành vô ích.

Theo Ictnews/Yomiuri Shimbun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>