(+84) 463.28.7979

Chi phí quảng cáo online có thể đạt 31 tỉ USD trong 2011


Chi phí cho quảng cáo online vẫn không ngừng tăng lên nhờ vào sự phát triển trong lĩnh vực quảng cáo hiển thị. Một dự báo mới từ eMarketer cho rằng chi phí này sẽ lên đến 31,3 tỉ USD vào năm nay.

Con số này đạt mức tăng 20%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng 10,5% nhưng dự báo trước đây cho đến tháng 12/2011. Cũng theo dự đoán mới, chi phí này sẽ đạt mức 15 tỉ USD vào năm 2015.

Chi phí quảng cáo online tại Mỹ, 2010-2015

Điều gì đã dẫn đến sự phát triển đó? Những hình thức quảng cáo như banner, tài trợ hay quảng cáo video thậm chí còn phát triển nhanh hơn quảng cáo thông qua tìm kiếm. Trong năm nay, số tiền chi cho quảng cáo bằng video tăng gần 52%, bằng tài trợ tăng 26% và tăng 22% cho những tấm banner, trong khi hình thức quảng cáo qua tìm kiếm chỉ tăng 20%. Xem xét tổng thể, eMarketer dự đoán rằng quảng cáo hiển thị sẽ vượt qua quảng cáo tìm kiếm trong năm 2015.

Chi phí doanh thu quảng cáo online qua hiển thị và tìm kiếm tại Mỹ, 2010-2015

Chi tiết nguồn doanh thu 31,3 tỉ USD trong năm 2011

  • Tìm kiếm: 14,4 tỉ USD
  • Banner: 7,6 tỉ USD
  • Rao vặt: 3 tỉ USD
  • Video : 2,2 tỉ USD
  • Đa phương tiện: 1,7 tỉ USD
  • Lead gen: 1,4 tỉ USD
  • Tài trợ: 900 triệu USD
  • Email: 160 triệu USD

Theo TechCrunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>