(+84) 463.28.7979

Chia sẻ Access Database với Excel 2010


Khả năng chia sẻ dữ liệu Access với các ứng dụng khác dễ dàng hơn trong Office 2010. Hôm nay chúng ta hãy xem cách chia sẻ dữ liệu từ Access Database 2010 sang một bảng tính Excel 2010.

Chia sẻ Access Database

Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nhìn về chia sẻ một bảngAccess vào một bảng tính Excel. Mở bảng Access bạn muốn Export và click vào thẻ External Data. Từ đây bạn có thể thấy một loạt các tùy chọn khác nhau mà bạn có cho việc Export dữ liệu. Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng Export sang Excel, do đó bấm vào Excel.

Share_Access_data

Một cửa sổ hiện ra yêu cầu nơi để lưu file, định dạng tập tin và một số tùy chọn Export khác.

Share_Access_data

Trong màn hình kế tiếp, bạn có thểmuốn lưu các bước Export để làm cho nó dễ dàng hơn trong thời gian tới hoặc nếu bạn đang làm việc với một số tài liệu và cần phải làm điều tương tự. Từ đây bạn cũng có thể thiết lậpTask Outlook nếu bạn thường xuyên cần phải lặp lại nó.

Share_Access_data

Dữ liệu đi vào Excel và bạn có thể bắt đầu làm việc trên đây.

Share_Access_data

Có rất nhiều ứng dụng khác Access 2010 sẽ cho phép bạn Export dữ liệu, giống như tập tin văn bản, Word, Share Point List và nhiều hơn nữa. Có thể dễ dàng sử dụng tính năngWord Merge vì vậy nếu bạn có một cơ sở dữ liệu các địa chỉ bạn có thể dễ dàng kết hợp nó với Mail Merge.

Share_Access_data

Đôi khi nhận được dữ liệu bạn cần một cơ sở dữ liệu Access có thể gặp một chút khó khăn. Nó trông giống như những công việc này sẽ được dễ dàng hơn nhiều trong Office 2010 mà sẽ là tuyệt vời để tăng năng suất công việc của bạn.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *