(+84) 463.28.7979

Chia sẻ tài nguyên trong Windows XP home và XP Pro


Share ổ đĩa và thư mục trong mạng Lan dùng Windows XP Home và WindowXP SP khi cho phép Uses simple file sharing vì trong bản Home chỉ dùng với phương thức này .

1. Bạn kiểm tra Uses simple file sharing như sau :

Bấm đúp chuột trái MyComputer –> chọn Tools –> chọn Folder Options

Chọn tab View –> kiểm tra đã đánh dấu chọn Uses simple file sharing

share-1

2. Chia xẻ thư mục hoặc ổ đĩa như sau :

Bấm chuột phải vào thư mục hoặc ổ đĩa –> chọn Sharing and Security

Chọn tab Sharing –> đánh dấu tích chọn Share this folder on the network

và Allow network users to change my files

–> Bấm Apply –> bấm OK

share-2

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *