(+84) 463.28.7979

Chia Scope trong DHCP Server


Cấu hình tách phạm vi (được biết đến rộng rãi như việc cấu hình 80/20) thường được coi là kịch bản triển khai có tính sẵn sàng cao cho các máy chủ DHCP. Nó liên quan đến cấu hình phạm vi với cùng một địa chỉ subnet và subnet mask và cấu hình trên hai máy chủ DHCP khác biệt. Hai lĩnh vực có phạm vi loại trừ bổ sung và do đó sẽ không phục vụ cùng một địa chỉ cho Client khác nhau.

Tỷ lệ của dãy địa chỉ trên các máy chủ được ký hiệu là Primary Server để cho thuê 80% địa chỉ IP trong phạm vi và máy chủ thứ cấp cho thuê 20% địa chỉ IP trong phạm vi. Chia tách một phạm vi giữa máy chủ theo cách này, thường được gọi là “quy tắc 80/20,” thường dựa trên sự gần gũi của máy chủ DHCP đến Client mà nó phục vụ. Để tránh cạn kiệt dải địa chỉ trên máy chủ thứ cấp (khoảng 20% địa chỉ), nó có thể được cấu hình để gửi DHCP OFFER với một sự chậm trễ nhỏ càng tốt.

Các bước cấu hình như sau:

1. Mở DHCP Server.

DHCP-Server-Scope

2. Click chuột phải vào phạm vi mà bạn muốn chia sau đó chọn Advanced | Split.

DHCP-Server-Scope

3. Nhấn Next trên màn hình.

DHCP-Server-Scope

4. Add Server thứ cấp trong ô Additional DHCP server. sau đó nhấn Next.

DHCP-Server-Scope

5. Ở màn hình Percentage of Split, bạn điều chỉnh số % của Server chính với Server thứ cấp sau đó nhấn Next.

DHCP-Server-Scope

6. Ở trang Delay in DHCP Offer, bạn chỉ rõ delay cho server thứ cấp và nhấn Next.

DelayConfig

7. Ở trang Summary of Split-Scope Configuration, bạn có thể xem lại những cấu hình bạn đã chọn.

SummaryResult

8. Kết quả của tiến trình chia Scope.

DHCPwithSplit

9. Trang này cho thấy phạm vi nhận được cấu hình trên máy chủ thứ cấp và phạm vi loại trừ thiết lập trên máy chủ thứ cấp

Hy vọng điều này sẽ giúp bạn trong cấu hình Split-Scope và quản lý địa chỉ IP có hiệu quả.

Theo Windowsclb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>