(+84) 463.28.7979

Chính phủ cho thí điểm đấu thầu qua mạng


Ngày 3/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho phép triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng tại các cơ quan: UBND TP Hà Nội, VNPT, EVN và các cơ quan có nhu cầu từ năm 2009 đến 2011.

dau-thau

Các tài liệu điện tử, chữ ký số và kết quả đấu thầu các gói thầu được lựa chọn thí điểm thực hiện theo mô hình đấu thầu qua mạng điện tử được công nhận giá trị pháp lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan được lựa chọn chỉ đạo các đơn vị của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện triển khai thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để xây dựng cơ chế quản lý, vận hành hệ thống đấu thầu qua mạng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

* Thông tin tham khảo: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu, mua sắm công nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, tinh giản thủ tục, tăng cường hiệu quả được xác định là mục tiêu quan trọng của việc ứng dụng thương mại điện tử.

Khi tiến hành đấu thầu qua mạng điện tử, các chủ đầu tư (bên mời thầu) là những cơ quan Nhà nước có hoạt động mua sắm nằm trong danh mục hàng hóa bắt buộc, như máy vi tính, thiết bị y tế,… phải mua sắm tập trung trên mạng đấu thầu. Điều này nhằm mục tiêu tránh tình trạng mua sắm, đấu thầu theo chỉ định thầu, chỉ định “ngầm” thiếu sự công khai, minh bạch.

Để triển khai hoạt động này, từ năm 2006 đến nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã xây dựng và khuyến khích các chủ đầu tư đăng tải công khai thông tin, chuyển tin trực tuyến qua trang web http://dauthau.mpi.gov.vn.

Theo chinhphu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *