(+84) 463.28.7979

Cho phép (ẩn) Addministrator Account trên Windows 7 hoặc Vista


Nhiều người quen thuộc với công việc quản lý trên Windows muốn biết cái gì đã xảy ra khi tạo tài khoản người dùng cái mà thường là đã tạo mặc định. Tài khoản này vẫn tồn tại, vậy làm thế nào ta có thể truy cập vào đó?

Tài khoản được tạo trong Windows 7 hoặc Vista nhưng nếu nó không được cho phép sử dụng thì bạn không bao giờ sử dụng được nó. Nếu bạn đang gỡ rối mà cần chạy giống như một addmin bạn có thể enable nó với những câu lệnh đơn giản.

Chú ý: bạn không nên sử dụng tài khoản này cho mọi việc khác ngoài việc gỡ rối. Trong thực tế bạn có thể không nên sử dụng nó trong tất cả các trường hợp.

Enable Built-in Adminitrator Account

Đầu tiên bạn sẽ cần mở cửa sổ câu lệnh trong chế độ administrator bằng cách click chuột phải và chọn “Run as administrator” (hoặc sử dụng Ctrl+Shift+Enter trong hộp thoại Search)

c1

Bây giờ đánh câu lệnh sau vào

c2
c3

Bạn sẽ nhìn thấy một message khi câu lệnh hoàn thành, Log out và bạn sẽ thấy một tài khoản Adminitrator là tài khoản đã lựa chọn. (Chú ý rằng screenshot trrn vista không làm việc trên Windows 7 )

c4

Bạn sẽ cần chú ý rằng không có password cho tài khoản này, nên nếu bạn muốn bỏ nó bạn phải thay đổi password.

Vô hiệu hóa Built-in Adminitrator Account

Chắc chắn rằng bạn đã được log on vào tài khoản thường dùng của bạn vf mở chế độ quản lý theo câu lệnh như ở trên. Đánh câu lệnh sau vào:

c5

Tài khoản administrator bây giờ sẽ được vô hiệu hóa, và sẽ không hiển thị login trên bất cứ màn hình nào.

Vu Ly (Theo Howtogeek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *