(+84) 463.28.7979

Cho phép tài khoản Guest tự động đăng nhập trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot


Đây là bài viết hướng dẫn cách kích hoạt tài khoản Guest đăng nhập tự động trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

gnome_shell_ubuntu1110

Cho phép tài khoản Guest đăng nhập tự động có thể rất hữu ích trong việc sử dụng máy tính Public. Để bắt đầu, bạn cần phải chính sửa tập tin lightdm.conf. Để mở tập tin, bạn sử dụng lệnh sau:

sudo gedit  /etc/lightdm/lightdm.conf

Ở phần [SeatDefaults] bạn thêm một số dòng sau:

allow-guest=true

autologin-guest=true

autologin-user-timeout=0

autologin-session=lightdm-autologin

user-session=ubuntu

Sau khi hoàn tất, lưu tập tin và khởi động lại máy tính.

Khi hệ thống khởi động lại, tài khoản Guest sẽ đăng nhập tự động.

Enjoy!

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>