(+84) 463.28.7979

Cho phép User join hơn 10 workstation


Mặc định Windows chỉ cho phép 1 user account join 10 workstation vào domain. Muốn điều chỉnh số số lần được phép join domain của user ta làm như sau:

1 – Cài Support Tools (suptools.msi)

2 – Gõ lệnh ADSIEdit.msc

3 – Mở mục Domain, click phải vào dòng DC=tênDomain, DC=com, chọn Properties

User_join_1

4 – Tìm đến Properties ms-DS-MachineAccountQuota chỉnh lại theo ý muốn.

User_join_2

Theo NhatNghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *