(+84) 463.28.7979

Chrome cho doanh nghiệp hỗ trợ thêm trình duyệt di sản, quản lý điện toán đám mây


Không phải di chuyển khách hàng là doanh nghiệp của mình ra khỏi vòng lặp, Google cập nhật Chrome cho trình duyệt doanh nghiệp ngày hôm nay với một vài tính năng mới: hỗ trợ trình duyệt di sản và quản lý dựa trên điện toán đám mây của Google Apps. Với trước đây, những người có nghĩa vụ sử dụng các ứng dụng cũ tại nơi làm việc sẽ được tự động chuyển sang một trình duyệt thay thế khi cần thiết, trong khi quản lý dựa trên điện toán đám mây cho phép nhân viên đăng nhập vào Google Apps của họ bản dành cho doanh nghiệp hoặc bản cho giáo dục từ bất kỳ thiết bị nào. Tất nhiên, cả hai tính năng đòi hỏi sự chấp thuận bởi quản trị viên CNTT của bạn.

businesschrome

 

Theo Engadget.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>