(+84) 463.28.7979

Chuyển đổi giữa ứng dụng đang chạy trong Windows 8 bằng cách sử dụng Switch List


Khi chúng ta nói về Windows 8, điều đầu tiên mà đến với tâm trí của chúng ta là Metro theo kiểu giao diện người dùng  màn hình bắt đầu mới. Tuy nhiên, có nhiều tính năng khác và cải tiến mà làm cho nó hữu ích. Một trong những tính năng mới là danh sách chuyển đổi, mà theo mặc định cho thấy tất cả các ứng dụng đang chạy trong Windows cũng nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng. Danh sách chuyển đổi về cơ bản là một phiên bản tiên tiến hoặc sửa đổi của tùy chọn  TAB + ALT hoặc WIN + TAB  có sẵn trong Windows 7. Danh sách chuyển đổi có thể được truy cập nhiều và cũng được sử dụng để đóng các ứng dụng đang chạy trong Windows 8.

Để truy cập vào danh sách chuyển, nhấn Win + phím Tab và bạn có thể thấy một danh sáchcủa cửa sổ ứng dụng mở được hiển thị ở phía bên tay trái của màn hình. Danh sách này cũng có thể được truy cập bằng cách giữ con trỏ chuột vào góc trên bên trái của màn hình.

Split-view-windows-8

Danh sách Chuyển cho thấy một hình ảnh thu nhỏ của các ứng dụng đang chạy và bạn có thể click vào bất kỳ người trong số họ để điều hướng đến các ứng dụng. Bạn cũng có thể đóng các ứng dụng chạy nền bằng cách click chuột phải vào hình thu nhỏ và chọn Close.

Chuyển đổi Danh sách là một lựa chọn tốt đặc biệt là để chuyển đổi giữa các ứng dụngvà cũng có thể đóng chúng một cách nhanh chóng như nhiều ứng dụng không có nút đóng và được đẩy như các ứng dụng chạy nền.

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>