(+84) 463.28.7979

Chuyển đổi giữa màn hình Metro Start và Classic Start Menu trong Windows 8


Trong Windows 8 không có tính năng start menu theo phong cách cổ điển như trong Windows 7. Thay vào đó, một màn Metro Start với các ứng dụng gắn vào nó. Nhưng nếu bạn muốn quay trở lại Start menu kiểu cổ điển thì bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa Start menu và bắt đầu màn hình mới trong Windows 8 bằng cách sử dụng Windows 8 Start Menu Toggle.

windows_8_start_menu_toggle

Khi bạn bấm vào menu sử dụng Classic Start “nút, nó thay đổi các thiết lập registry để kích hoạt trình đơn bắt đầu cổ điển được tìm thấy trong Windows 7. Click vào nút một lần nữa và bạn sẽ nhận được màn hình bắt đầu tàu điện ngầm mới phong cách.

Công cụ này là xách tay và không yêu cầu bất kỳ cài đặt, nó làm cho thay đổi registry để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trình đơn bắt đầu classis.

Download Windows 8 Start Menu Toggle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>