(+84) 463.28.7979

Chuyển đổi giao diện Windows 7 giống như Android với Skin Pack Android


Trước đây chúng ta đã giới thiệu các gói chuyển đổi Ubuntu, Windows 8, Mac OS X cho Windows 7. Hamed, nhà phát triển của các gói da đã phát hành chuyển đổi một gói Windows 7 được gọi là Android Skin Pack. Đây là gói đầu tiên cho phép chuyển đổi giao diện Windows 7 thành giao diện Android.

Đây là gói tự động cài đặt tất cả các patch ứng dụng chủ đề cần thiết, cùng với các chương trình của bên thứ ba để chuyển đổi giao diện Windows 7 của bạn giống như điện thoại Android.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng, các gói chuyển đổi rất khó để gỡ bỏ ra khỏi hệ thống và thường bạn cần phải sử dụng tính năng System Restore để khôi phục lại. Do vậy trước khi thực hiện, bạn nên tạo ra 1 System Restore. Và hãy chắc chắn rằng UAC (User Account Control) bị vô hiệu hóa

Để bắt đầu, mở tập tin EXE và chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Bạn có thể đi cho quá trình cài đặt nhanh chóng hoặc chọn cài đặt Custom để bỏ chọn các mục không mong muốn. Các tùy chọn để thiết lập các trang gói da là trang chủ mặc định của bạn được kích hoạt theo mặc định. Bạn có thể bỏ chọn tùy chọn này từ phần cài đặt Tuỳ chỉnh. Nhấn Next để tiếp tục.

Android-Skin-Pack-1.0-X86-Setup

Khi cài đặt gói chuyển đổi này, bạn sẽ được thấy các tùy chọn để cài đặt UxTheme Patch, các tập tin DLL và các Item phụ khác (ví dụ như hình nền, phong cách hình ảnh vv). Bạn có thể chọn tất cả hoặc một số các tùy chọn này để tiếp tục. Ví dụ, bạn có thể không quan tâm đến cài đặt một bảo vệ màn hình, hình nền…. Để bỏ chọn các mục này, mở rộng các tùy chọn và bỏ chọn các mục từ các tập tin và các tùy chọn Extras. Nhấp vào Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

Android-Skin-Pack-1.0-X86-Setup

Điều này sẽ cài đặt tất cả các thành phần cần thiết của các gói Skin. Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi động lại hệ thống để những thay đổi có hiệu lực.

Android-Skin-Pack-1.0-X86-Setup

Và cuối cùng là bạn hãy thưởng thức giao diện Android trên máy tính để bàn Windows 7 của bạn .

Start-Menu

Download Android Skin Pack (64-bit version)

Download Android Skin Pack (32-bit version)

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>