(+84) 463.28.7979

Chuyển đổi giao diện Windows 7 sang hệ điều hành Mac OS X Lion 10.7


Windows 7 được cho là khá đẹp và an toàn nhất của hệ điều hành windows và nó có nhiều lựa chọn cho việc tùy biến giao diện. Nó cho phép bạn kiểm soát đầy đủ trên giao diện đồ họa và màu chủ đề tùy chỉnh riêng của bạn. Nhưng đối với những người yêu thích hệ điều hành Mac và muốn chuyển đổi Windows 7 thành Mac như một chủ đề miễn phí và cho bạn tải về được gọi là Lion Skin Pack 4.0 cho Windows 7.

Windows 7

Để cài đặt chủ đề này, bạn cân Windows 7 với SP1 x86 hoặc x64 và với bất kỳ ngôn ngữ nào của Windows 7.

Hãy nhớ rằng thay đổi chủ đề Windows 7 sang Mac OS X Lion là một quá trình tốn nhiều thời gian và bạn có để thay thế một số tập tin hệ thống, do đó hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu tất cả dữ liệu của chúng và tạo ra một hệ thống khôi phục.

Trước hết bạn phải cài đặt trình cài đặt chủ đề Windows 1.1. Điều này sẽ vá tất cả các tập tin hệ thống cần thiết để cài đặt chủ đề hệ điều hành Mac OS X Lion. Sau đó chỉ cần tải về các tập tin đưa ra dưới đây và cài đặt nó bằng cách sử dụng cài đặt chủ đề của Windows 1,1.

Download: Mac OS X Lion 10.7 Theme for Windows 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>