(+84) 463.28.7979

Chuyển đổi người dùng trong Windows sử dụng một Shortcut


Nhanh chóng chuyển đổi giữa người sử dụng là một tính năng rất hữu ích của Windows trên máy tính mà có nhiều người sử dụng. Nếu người dùng khác cần có một thời gian ngắn sử dụng máy tính và bạn đang làm việc trên nó với rất nhiều chương trình mà bạn không thể đóng được và lúc này bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi người dùng cho phép họ có thể đăng nhập mà không làm phiền công việc của bạn. Phiên làm việc của bạn vẫn hoạt động trong khi người dùng khác đăng nhập vào. Khi người sử dụng khác được hoàn tất, bạn có thể chuyển đổi trở lại phiên làm việc của bạn và tiếp tục làm việc. Tất cả các chương trình vẫn được mở và các văn bản của bạn vẫn còn mở ra.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách để làm thế nào để tạo ra một phím tắt để bạn sử dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào màn hình để người dùng chuyển đổi. Trong Windows 7 và Vista, cách để chuyển đổi người dùng là để chọn chuyển đổi người sử dụng từ nút Shut Down trên menu Start.

Switch User Account

Để tạo Shortcut để cho phép truy cập nhanh chóng đến màn hình chuyển đổi người dùng, nhấn phải chuột vào desktop và chọn New | Shortcut từ menu popup.

Switch User Account

Trên màn hình đầu tiên của hộp thoại Create Shortcut, nhập vào đường dẫn sau trong vị trí của “Type the location of the item” và kích Next.

c:\windows\system32\tsdiscon.exe

Switch User Account

Trên màn hình kế tiếp, nhập tên cho shortcut trong ô “Type a name for this shortcut” và nhấn Finish.

Switch User Account

Shortcut được thêm vào màn hình Desktop với một biểu tượng mặc định. Để chọn một biểu tượng phù hợp hơn, nhấn phải chuột vào shortcut mới và chọn Properties từ menu popup.

Switch User Account

Chọn thẻ Shortcut trong cửa sổ Properties. Click Change Icon.

Switch User Account

Tập tin exe chúng tôi lựa chọn không có bất kỳ biểu tượng do đó nó hiển thị hộp thoại sau đây. Nhấp vào OK để tiếp tục.

Switch User Account

Hộp thoại “Change Icon” hiển thị với các tập tin shell32.dll trong thư mục C:\Windows\ system32 . Có rất nhiều biểu tượng hữu ích trong tập tin này. Di chuyển qua các biểu tượng và nhấp chuột vào một trong những bạn muốn sử dụng cho phím tắt của bạn. Nhấp vào OK.

Switch User Account

Trở về cửa sổ Properties. Click OK để chấp nhận thay đổi.

Switch User Account

Biểu tượng mới được áp dụng cho Shortcut trên Desktop của bạn.

Switch User Account

Chỉ với một cú nhấp chuột bạn có thể truy cập vào màn hình chuyển đổi người sử dụng, bạn có thể kéo phím tắt để gắn nó vào Taskbar.

Switch User Account

Nhấp chuột vào Shortcut trên Desktop hoặc biểu tượng trên thanh Taskbar để nhanh chóng di chuyển đến màn hình chuyển đổi người sử dụng.

Switch User Account

Bạn cũng có thể tạo Shortcut tương tự trong Windows XP. Tuy nhiên, bạn phải chắc chắn rằng chế độ “Fast User Switching” được kích hoạt để cho Shortcut làm việc. Để kích hoạt tính năng “Fast User Switching”, đăng nhập vào máy tính của bạn như là một người sử dụng với quyền quản trị. Nhấp vào Control Panel trên menu Start và sau đó nhấp vào User Accounts

Switch User Account

Trên cửa sổ “User Accounts, click vào liên kết “Change the way users log on or off”.

Switch User Account

Trên màn hình tùy chọn “Select logon and logoff”, bạn lựa chọn “Use the Welcome screen” và “Use Fast User Switching” sau đó click vào “Apple Options”.

Chú ý: Hộp lựa chọn “Use the Welcome screen” phải được chọn của “Use Fast User Switching”.

Switch User Account

Nhấp vào nút X ở góc trên bên phải của cửa sổ “User Accounts” để đóng nó. Làm tương tự trên cửa sổ “Control Panel”.

Switch User Account

Trong Windows XP, bạn cũng có thể kéo shortcut vào thanh công cụ “Quick Launch” hoặc pin nó vào menu Start để truy cập nhanh vào cửa sổ chuyển đổi người dùng.

Theo Tin CôngNnghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>