(+84) 463.28.7979

Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)


Bài hướng dẫn sau đây giúp bạn trong 8 bước chuyển đổi một ứng dụng Android (.apk) để chạy trực tiếp trên Playbook như một ứng dụng bình thường. Với các ứng dụng Android có sẳn này các bạn dùng PlayBook có thể có một kho ứng rất phong phú. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết DDPB Installer có bản mới, tặng anh em vài app cài thử cho PlayBook để cài các file .bar vào PlayBook của mình.

THANKS ntson đã fixed để giúp tut hoàn thiện hơn

Step 0 :
download file apk2bar-HaTaX.zip tại đây http://www.mediafire.com/?m5d990yhbu2c070

Unzip cài này ra thì trong thư mục apk2bar sẽ có

+ apk2bar-HaTaX.bat ->
chuyển apk sang bar
+ signbar-HaTaX.bat -> dùng để sign file bar
+ thư mục bin -> các tools để lấy *.p12

Step 1: (download Android SDK)

Các bạn download Android SDK tại đâyhttp://developer.android.com/sdk/index.html

Step 2: ( Cài đặt Android SDK)

Các bạn setup Android SDK. lưu ý nhớ thư mục cài của nó. Chạy file SDK Manager . Click chọn vào SDK flatform ở trongAndroid 2.3.3(API10) , (xem hình phía dưới để thấy rõ hơn)

apk2bar 

Step 3: ( Edit path in apk2bar-HaTaX.bat)

Dùng notepad (hoặc tương đương) để edit file apk2bar-HaTaX.bat : sửa đường dẫn ở dòng“ANDROIDSDK=” bởi đường dẫn của Android SDK bạn cài ở step 2 ( xem hình bên dưới để thấy rõ hơn)
Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)
Lưu ý nhớ bỏ dấu “\” phía sau android-sdk

Step 4 : (Testing) convert APK -> BAR

Bước này để kiểm tra các step trên các bạn làm đúng chưa, nếu bạn drag file *.APK vào file apk2bar-HaTaX.bat , nếu cho ra file *.BAR không có error gì các bước trên đã OK.

Step 5 : (Đăng ký đẻ nhận file *.csj chứ chưa phải là file *.p12)

Bạn vào website sau để đắng kí nhận file :https://www.blackberry.com/SignedKeys/
Vào link sau để đăng ký: https://www.blackberry.com/SignedKeys/
Lưu ý phần điền PIN, bạn có thể điền bất kỳ (từ 6 đến 10 ký tự) nhưng bắt buộc bạn phải nhớ PIN. Vì sao ư? Các bước sau các bạn sẽ hiểu.

Sau khi đăng ký bạn phải chờ 2 tiếng mới có. Bạn sẽ nhận được 2 file *.csj
+ file đầu tiên: client-PBDT-xxxxxxxx.csj (x: là số của client)
+ file thứ hai: client-RDK-xxxxxxxx.csj (x: là số của client)

Step 6 : get file *.p12

Step 6.1 :
Mở cmd.exe, đưa đường dẫn đến \apk2bar\bin (download từ bước 0) và copy file *.csj vào thư mục này

Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)

Step 6.2 : trong cmd gõ :

Code:
blackberry-signer  -csksetup  -cskpass <create_a_password>

Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)

Nếu bạn có key sẵn rồi thì nó sẽ báo lỗi

Code:
CSK file already exists. Use -cskdelete to delete first

Không dùng lệnh cskdelete đễ xóa trừ khi bạn quên pass . Nếu bạn quên pass thì bạn xóa CSK file và request từ RIM file CSJ mới

Step 6.3 :
type tiếp

Code:
 blackberry-signer -register -csjpin <PIN>-cskpass <csk password from step 6.2><CSJ_file>

Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)

Lưu ý : PIN
là mã pin lúc bạn đăng kí cái form ở step 5 https://www.blackberry.com/SignedKeys/
Nói rõ một chút vì sau lại là file đầu tiên:
Như đã nói ở đoạn trước là RIM sẽ gửi cho bạn 2 file CSJ. Chúng ta cần phải đăng ký 2 file này với RIM, nếu chỉ đăng ký 1 file thì sẽ gặp lỗi (trong \apk2bar\log):

Code:
Error: Certificate chain not found for: RDK. RDK must reference a valid KeyStore key entry containing a private key and corresponding public key certificate chain.


Đây là lỗi RDK ko hợp lệ với trường hợp chỉ đăng ký file client-PBDT-xxxxxxx.csj
Và, mình đã nói ở trên là chúng ta có thể đổi tên file CSJ cho dễ nhớ, nó ko ảnh hưởng đến quá trình re-package. Mình khuyên bạn nên đổi tên cho 2 file CSJ nhận được như sau:
+ client-PBDT-xxxxxxxx.csj –> pbdtxxxxxxx.csj
+ client-RDK-xxxxxxxx.csj –> pbrdkxxxxxx.csj
Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)
Step 6.4 :

type

Code:
blackberry-keytool -genkeypair -keystore  -storepass -dname "cn=" -alias author

Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)

Step 7: Cấu hình file signbar-HaTax.bat

Dùng notepad để edit file signbar-HaTaX.bat . Chỉ Edit phần đầu của file , không sửa các nơi còn lại, xem hình dưới để thấy rõ:

Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)

SET DEVCERTFILE :
đường dẫn của file *.p12 được tạo ở step 6.4

SET DEVCertPASS :
pass để bảo vệ file *.p12 được tạo ở step 6.4

SET CSKPASS :
pass CSK được tạo ở step 6.4

Step 8 : Tiến hành sign file bar

Step 8.1 :
bạn drag file *.APK vào file apk2bar-HaTaX.bat để tạo file *.BAR

Step 8.2 :
ban drag file *.BAR tạo ở Step 8.1 vào file signbar-HaTaX.bat để sign file *.BAR ->done Chuyển file APK sang BAR và sign file BAR (Android sang PlayBook)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>