(+84) 463.28.7979

Chuyển giao diện Ubuntu trông giống với Android ICS 4.0 Shell Ice Cream


Chúng tôi trước đây mang đến cho bạn một hướng dẫn chuyển đổi giao diện Windows 7  sang giao diện Android. Gần đây, một chủ đề mới Gnome Shell đã được phát hành để làm cho Ubuntu trông giống như Android 4,0 ICS, được gọi là Shell Ice Cream. Nó là một chủ đề Gnome Shell đã được dựa trên chủ đề mặc định của Android 4,0. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cài đặt chủ đề này.

Để bắt đầu, tải về và giải nén các font Roboto và Shell Ice Cream (tải về liên kết được đưa ra ở cuối bài này). Bây giờ, cài đặt các font Roboto, tiếp theo là User-Theme GNOME Shell từ PPA đưa ra dưới đây.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/gnome3

sudo apt-get update

sudo apt-get install gnome-shell-extensions-user-theme

Sau khi kết thúc, nhấn Alt + F2 hoặc log out và Log in trở lại. Bạn sẽ được yêu cầu Gnome Tweak Tool để áp dụng Ice Cream Shell. Nếu bạn chưa cài đặt Gnome Tweak Tool thì bạn có thể cài đặt từ Ubuntu Software Center hoặc sử dụng dòng lệnh sau:

sudo apt-get install gnome-tweak-too

Sau khi mở Gnome Tweak Tool, bạn sẽ được yêu cầu bật User Themes Extension from Shell Extension. Sau khi bạn kích hoạt User theme extension, di chuyển qua phần Theme và chọn Ice Cream Shell. Ngoài ra bạn cũng có thể tải về và cài đặt hình nền Android (liên kết được đưa ra ở cuối bài này).

Gnome-Tweak-Tool

Điều này sẽ cung cấp cho máy tính để bàn Ubuntu có giao diện Gnome Android 4,0 ICS. Ảnh chụp màn hình dưới đây thể hiện giao diện người dùng của Shell Ice Cream.

Gnome-Tweak-Tool

Gnome-Tweak-Tool

Download Roboto Font

Download Ice Cream Shell

Android ICS 4.0 Wallpaper 1

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>